Nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch Corona khi đến khu vực công cộng. Đoàn thanh niên xã Phú Thuận phối hợp với Chi đoàn cơ sở khối đảng - đoàn thể huyện đã vận động 1.000 khẩu trang đặt ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã để người dân khi đến có thể lấy sử dụng, đề phòng virus Corona.

          Bên cạnh đó, xã cũng bố trí cán bộ hướng dẫn, khuyến cáo công dân nên mang khẩu trang khi giao dịch các thủ tục hành chính hoặc đến khu vực đông người, để tự bảo vệ chính mình cũng như người khác.

Đoàn thanh niên xã Phú Thuận phối hợp với Chi đoàn cơ sở khối đảng - đoàn thể huyện

đã vận động 1.000 khẩu trang phát miễn phí cho người dân

          Mặc dù xã Phú Thuận nằm cách xa trung tâm thành phố, nhưng trên địa bàn có tuyến đường giao thông huyết mạch, hằng ngày có nhiều người qua lại, nên địa phương tập trung quyết liệt công tác tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong phòng, chống dịch.

Đảng ủy xã Phú Thuận