Cầu được bắt qua kênh Ao Sen có chiều dài 30 mét, ngang 2,8 mét có lan can bảo vệ, tổng giá trị xây dựng 250.000.000 đồng do các nhà tài trợ gồm: Nhựa Tiền Phong, Nhựa Tín Kim, nhóm thiện nguyện từ tâm và đơn vị kết nối Sở Khoa học Công nghệ - Ban liên lạc đồng hương Cà Mau, Bạc Liêu tại thành Hồ Chí Minh hỗ trợ.

Lễ khởi công xây dựng cầu bắt qua ao Sen

        Cầu được xây dựng là bước phát triển cơ sở hạ tầng ở nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh, người dân đi lại và phát triển sản xuất, làm thay đổi bộ mặt nông thôn, góp phần xây dựng xã Phú Thuận đạt chuẩn nông thôn mới.

Đảng ủy xã Phú Thuận