Chủ trì hội nghị: Nguyễn Minh Hải, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Văn Đen, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; đồng chí Phạm Triều Thẳng, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Trưởng, Phó ngành xã; công chức phụ trách các lĩnh vực, Bí thư Chi bộ trực thuộc; Trưởng ấp các ấp; Chủ tịch các Hội đặc thù.

      Sau khi nghe các báo cáo và chương trình công tác, các đại biểu về dự Hội nghị đã thảo luận đóng góp vào dự thảo các văn bản; phản ánh những khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ; đề xuất, kiến nghị,… Những ý kiến đó đã được đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã và các ngành liên quan trả lời tại Hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

        Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Hải, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã nhấn mạnh một số công việc trọng tâm cần tổ chức thực hiện trong tháng 9 năm 2020, cụ thể như sau:

- Các ngành và các đơn vị bám vào chương trình công tác tháng, quý để tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất.

- Các ấp tập trung chỉ đạo cho công tác sản xuất như thực hiện tốt Nghị quyết số 03-NQ/HU của Huyện ủy, Nghị quyết số 04-NQ/HU của Huyện ủy, Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy, Kết luận số 02-KL/HU của Huyện ủy; Nghị quyết số 02-NQ/ĐU của Đảng ủy xã, Nghị quyết số 03-NQ/ĐU của Đảng ủy xã.

- Giao Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo Ngành Công an tăng cường công tác tuần tra, phòng, chống tội phạm trên địa bàn.

- Tập trung chỉ đạo các điểm trường chuẩn bị tốt các điều kiện để khai giảng năm học mới 2020-2021.

- Các chi bộ tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong chi bộ. Tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức đoàn thể ở ấp và đẩy mạnh các hoạt động của các ngành đoàn thể ấp.

Đảng ủy xã Phú Mỹ