Đến dự có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Liêm, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; đồng chí Huỳnh Phương Nhanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã; đại diện các ngành đoàn thể cấp xã và hơn 100 đại biểu là đoàn viên, thanh niên và người dân đến nghe dự.

Quang cảnh buổi Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo viên triển khai về Bộ Luật dân sự và Nghị định số 19/2019/NĐ-CP, ngày 19-2-2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định về hụi, họ, biêu, phường; Luật đất đai năm 2013 quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; Quy định trình tự, thủ tục cấp phép xây dựng nhà ở theo Luật xây dựng và tuyên truyền về Luật giao thông đường bộ.

Hội nghị tập huấn nhằm triển khai thực hiện đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2019. Qua đó, phổ biến các văn bản pháp luật mới do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành, Nghị định của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật khác một cách sâu rộng đến cán bộ, công chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã Việt Thắng.

Đoàn viên Huỳnh Văn Tài trao đổi với báo cáo viên về kiến thức pháp luật

Đây là hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật tại địa phương, góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Hùng Lê