Thực hiện Kế hoạch số 121/KH-HĐNVQS ngày 14/11/2019 của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Phú Tân về việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2020. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Việt Thắng ban hành Kế hoạch số 89/KH-HĐNVQS ngày 15/11/2019 về việc khám sức khỏe sơ tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2020.

Thanh niên đăng ký hồ sơ khám tuyển nghĩa vụ quân sự

       Năm 2020, trên địa bàn xã Việt Thắng có 45 thanh niên đủ điều kiện phát lệnh gọi khám tuyển; chọn và gọi nhập ngũ những thanh niên có sức khỏe loại I, II, III theo quy định của Thông tư liên tịch số 16/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng hướng dẫn về việc khám sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự; Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng quy định về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

       Theo đó, các thanh niên đủ điều kiện gọi khám tuyển của xã đợt này được các y, bác sĩ trong Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự tiến hành khám sàng lọc sức khỏe cụ thể như: đo chiều cao, cân nặng, mắt, tim mạch, huyết áp, tai – mũi – họng, răng – hàm – mặt, các bệnh nội, ngoại, da liễu,… Kết quả qua kiểm tra có 13 thanh niên đạt tiêu chuẩn theo quy định.

      Việc khám sức khỏe nhằm nâng cao chất lượng trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Lựa chọn những thanh niên có đầy đủ phẩm chất, đạo đức, sức khỏe tốt vào phục vụ trong Quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hùng Lê