Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Canh Tý.

Văn bản huyện ủy

STT Số kí hiệu Thể loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1.Số 162-KH/HUKế hoạch31/12/2019kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
2.Số 161-KH/HUKế hoạch20/12/2019về công tác lý luận chính trị và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020
3.Số 160-KH/HUKế hoạch19/12/2019đại hội điểm và thí điểm chủ trương đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu bí thư cấp ủy
4.Số 773-BC/HUBáo cáo16/12/2019Phụ lục số liệu tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy về phương hướng, nhiệm vụ của năm 2019.
5.Số 773-BC/HUBáo cáo16/12/2019tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy về phương hướng, nhiệm vụ của năm 2019
6.Số 162-CTr/HUChương trình16/12/2019Chương trình công tác tháng 1 năm 2020
7.Số 161-CTr/HUChương trình16/12/2019Chương trình công tác Quý I năm 2020
8.Số 160-CTr/HUChương trình16/12/2019chương trình công tác 6 tháng đầu năm
9.Số 159-KH/HUKế hoạch04/12/2019thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW, ngày 20-8-2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030
10.Số 158-KH/HUKế hoạch04/12/2019thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 03-9-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới.

THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 4
Tổng lượt truy cập: 22162