Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

HỆ THỐNG VĂN BẢN

STT Số kí hiệu Thể loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1.200-CV/BTGHUCông văn11/09/2020Đề cương tuyên truyền Đại hội thi đua yệu nước lần X
2.Số 186-KH/HUKế hoạch07/08/2020Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11-02-2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
3.Số 185-KH/HUKế hoạch07/08/2020Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủythực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27-9-2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
4.Số 184-KH/HUKế hoạch07/08/2020Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
5.Số 183-KH/HUKế hoạch28/07/2020Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020)
6.Số 902-BC/HUBáo cáo21/07/2020Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy trong tháng 7 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2020
7.Số 878-BC/HUBáo cáo19/06/2020Báo cáo theo dõi, nắm tình hình Nhân dân đối với Đại hội Đảng các cấp trong tháng 6 năm 2020
8.Số 181-KH/HUKế hoạch08/06/2020thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24-3-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
9.Số 180-KH/HUKế hoạch21/05/2020Kê hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020
10.Số 178-KH/HUKế hoạch13/05/2020Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)