Về thành phần cấp tỉnh gồm có: Ông Phan Mộng Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau; ông Quang Văn Thắng, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban phong trào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau. Thành phần cấp huyện: Bà Võ Thị Ngọc Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Tân. Thành phần cấp xã: Ông Trần Minh Nguyên, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hải; ông Lương Minh Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; ông Nguyễn Đức Duy, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

        Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền xây dựng Nông thôn mới năm 2020 cho hơn 80 người với thành phần gồm Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã Tân Hải, Bí thư chi bộ, Trưởng các ấp, Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp, các ngành Đoàn thể ấp và các hộ dân tiêu biểu tại địa phương.

Quang cảnh buổi hội nghị

         Tại Hội nghị tập huấn, các đồng chí Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hướng dẫn về các nội dung như: Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới; việc xây dựng và nhân rộng mô hình do Mặt trận Tổ quốc chủ trì; Mặt trận Tổ quốc tham gia vận động và tuyên truyền chương trình mỗi xã một sản phẩm…

         Hội nghị lắng nghe, chia sẻ và giải đáp thắc mắc cũng như tiếp thu những kinh nghiệm thực tiễn của cán bộ ấp trong công tác tuyên truyền, vận động để từ đó có những văn bản, những đề xuất, kiến nghị về trên kịp thời và hiệu quả. Đây là lớp tập huấn thứ 6 của Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã thực hiện trong năm 2020.

Nghê Thiên Lượng