Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, pháp luật về biên giới, biển đảo nói riêng là yêu cầu, đòi hỏi cấp thiết, mang tính khách quan và hoàn toàn phù hợp với mục tiêu “đào tạo con ngư­ời Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý t­ưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Thời gian qua, thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017- 2021”, Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm đã tích cực tuyên truyền cho mọi đối tượng trên khu vực biên giới biển, với nhiều nội dung bổ ích.

Đại úy Nguyến Đình Thắng - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm tuyên truyền về biên giới, biển đảo cho học sinh tại trường THPT Phú Tân (Nguồn: http://www.bienphong.com.vn)

           Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, giáo viên và học sinh trường Trung học phổ thông Phú Tân đã được Đại úy Nguyến Đình Thắng - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm giới thiệu sơ lược về hệ thống văn bản về Biên giới và biển đảo; những hiểu biết cơ bản về Biên giới Quốc gia, về biển, đảo; về Bộ đội Biên phòng Việt Nam; quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về Chiến lược biển đến năm 2020; thực trạng và các biện pháp ngăn chặn, giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tàu cá và ngư dân Việt Nam khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; trách nhiệm của học sinh với việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

         Buổi tuyên truyền đã giúp cho cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường nắm vững những thông tin cơ bản, nâng cao nhận thức và nghĩa vụ, trách nhiệm của mình đối với việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Ban biên tập

Nguồn http://www.bienphong.com.vn