Phát biểu tại lễ báo công, Phó Bí thư Huyện đoàn Trần Quốc Toàn đã báo cáo lên Bác những thành tích nổi bật mà tuổi trẻ huyện Phú Tân đã đạt được. Trong những năm qua, tuổi trẻ và Đoàn bộ huyện nhà đã xác định nhiều chương trình, phần việc cụ thể, thiết thực trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi và đã thực hiện đạt được kết quả cao, góp phần vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà. Qua đó đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Là thế hệ kế thừa và phát huy sức trẻ để tiếp tục xây dựng, phát triển nước nhà, tuổi trẻ huyện Phú Tân đã và đang ra sức học tập, rèn luyện, lao động, sáng tạo, đóng góp cho xã hội thông qua những phong trào, hành động thiết thực, có sức lan tỏa, truyền cảm hứng sâu rộng.

Tuổi trẻ huyện Phú Tân luôn kế thừa và phát huy sức trẻ để tiếp tục xây dựng, phát triển nước nhà

       Tuổi trẻ huyện Phú Tân hứa sẽ luôn luôn trau dồi, nâng cao đạo đức cách mạng, khiêm tốn và giản dị; ra sức học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, khoa học kỹ thuật; làm tốt công tác giáo dục, dìu dắt thanh thiếu niên và nhi đồng, làm gương tốt về mọi mặt cho các em noi theo. Khắc ghi và thực hiện tốt những lời dạy của Bác đối với thanh niên, xung kích đi đầu trên mọi lĩnh vực, góp công sức tham gia xây dựng quê hương Phú Tân ngày càng giàu mạnh.

Thanh Duy