Tham gia buổi làm việc các đồng chí thành viên Tổ Chỉ đạo theo Quyết định số 706-QĐ/HU, ngày 20- 12- 2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy; các đồng chí thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy, thành viên Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ thị trấn Cái Đôi Vàm.

 Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị.   

     

        Nhiệm kỳ 2020 – 2025, huyện Phú Tân chọn Đảng bộ thị trấn Cái Đôi Vàm và chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy để chỉ đạo đại hội điểm. Trong đó, Đảng bộ thị trấn thực hiện thí điểm đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu bí thư cấp ủy.

        Tại buổi làm việc, Tổ Chỉ đạo đã nghe Đảng ủy thị trấn báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến nay, Đảng ủy thị trấn Cái Đôi Vàm đã cơ bản hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, nghị quyết, chương trình hành động và các văn bản Đại hội. Công tác nhân sự đảm bảo đúng quy định, công tác tuyên truyền, khánh tiết và bảo vệ Đại hội đã được tăng cường và triển khai thực hiện theo đúng tiến độ. Đồng thời, thị trấn cũng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

       Tại buổi làm việc, các đại biểu đã phát biểu đóng góp ý kiến, nêu rõ các công việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020 – 2025.     

        Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã ghi nhận và hoan nghênh tinh thần đoàn kết của Đảng bộ thị trấn trong công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020 – 2025. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các thành viên Tổ Chỉ đạo của huyện cùng với Đảng bộ thị trấn tập trung đóng góp ý kiến hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện đại hội. Xây dựng chi tiết kịch bản điều hành đại hội và các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Đại hội. Chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, khánh tiết. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, chủ động nắm tình hình ở cơ sở để giải quyết kịp thời các vụ việc mới phát sinh, không để bị động, bất ngờ. Đảm bảo các điều kiện tổ chức đại hội vào khoảng cuối tháng 3 năm 2020.

 

Cẩm Hường