Là trung tâm kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội của huyện Phú Tân, những năm gần đây, thị trấn Cái Đôi vàm luôn nỗ lực vượt khó trong việc xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Nhờ sự quan tâm của tỉnh, huyện, cũng như sự đồng thuận cao của Nhân dân nên cơ sở hạ tầng trên địa bàn thị trấn ngày một hoàn chỉnh. Hệ thống chiếu sáng, cây xanh, cống thoát nước, vệ sinh môi trường cũng được đầu tư đồng bộ hơn trước.

         Qua 5 năm thực hiện Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, đến nay thị trấn đã đạt được 21/26 tiêu chí của bộ tiêu chí xây dựng văn minh đô thị. Cụ thể, kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, công tác nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, ấp khóm văn hóa được chú trọng. Hiện thị trấn có hơn 90% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, 86% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liền, 100% ấp, khóm xây dựng quy ước, đăng ký và tổ chức phát động xây dựng, nâng chất ấp, khóm văn hóa. Tổ chức phát động 100% hộ dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Vận động Nhân dân trồng cây xanh, hoa kiểng trên các tuyến đường để tạo cảnh quang môi trường sáng - xanh - sạch – đẹp.

         Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được thì địa phương còn gặp phải những khó khăn nhất định: khu vực chợ tập trung đông dân cư, có nhiều hộ kinh doanh nên còn xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, hè phố gây mất vẻ mỹ quan đô thị và chưa đảm bảo vệ sinh môi trường.

Mô hình tuyến đường hoa kết hợp trồng hàng rào cây xanh tại ấp Thanh Đạm B, thị trấn Cái Đôi Vàm

         Để tiếp tục thực hiện các tiêu chí chưa đạt, thị trấn Cái Đôi Vàm đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng người dân và hộ gia đình nghiêm túc giữ gìn vệ sinh môi trường, không đổ rác ra đường và nơi công cộng, xây dựng các tuyến đường không rác. Lồng ghép các phong trào thi đua đảm bảo vệ sinh môi trường “sạch nhà, sạch ngõ, sạch đường” với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Đồng thời, tăng cường công tác quân sự quốc phòng địa phương và nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cấp ủy, chính quyền và tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo kỷ luật, kỷ cương của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng và thực hiện mô hình một cửa thân thiện. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thu hút đoàn viên, hội viên duy trì các hoạt động sinh hoạt chi hội, tổ hội đạt chất lượng cao.

         Ngoài ra, thị trấn cũng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phong trào xây dựng nếp sống văn minh đô thị, chấp hành quy định về trật tự đô thị, trật tự xây dựng, bảo đảm an toàn giao thông và tạo được nét đẹp trong văn hóa ứng xử. Đây được coi là một trong những giải pháp quan trọng nhằm tạo sự chuyển biến của người dân về việc xây dựng văn minh đô thị. Có như vậy mới tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, giúp thị trấn Cái Đôi Vàm đạt chuẩn văn minh đô thị vào năm 2020.

Lữ Huỳnh Như