Trong thời gian 02 ngày (từ ngày 06-02 đến 07-02-2020), 40 đồng chí là cán bộ các cơ quan, đơn vị tham gia tập huấn được bồi dưỡng 4 mặt công tác quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Trong đó tập trung vào các nội dung: Một số vấn đề về phòng thủ dân sự; thống nhất một số nội dung trong tài liệu hướng dẫn soạn thảo văn kiện chỉ đạo diễn tập và bắn đạn trong diễn tập chiến đấu phòng thủ; tổ chức, phương pháp huấn luyện đội ngũ chiến thuật; các nội dung về vũ khí tự tạo; điều lệnh, thể lực; một số vấn đề cơ bản về công tác tuyên truyền và thi đua khen thưởng năm 2020; hướng dẫn thực hiện Nghị định số 164/2018/NĐ-CP ngày 21-12-2018 của Chính phủ về kết hợp quốc phòng với kinh tế- xã hội và kinh tế-xã hội với quốc phòng; hướng dẫn một số nội dung công tác hậu cần trong phối hợp tác chiến của LLVT địa phương trong khu vực phòng thủ; công tác đảm bảo an toàn giao thông đường bộ và quy trình quản lý xe máy theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2018 trong quân khu.

Quang cảnh buổi tập huấn

          Thông qua tập huấn nhằm bồi dưỡng một số nội dung về phương pháp huấn luyện; nâng cao năng lực thực hành và chỉ đạo huấn luyện của đội ngũ cán bộ các cấp làm cơ sở để triển khai, tổ chức thực hiện thống nhất trong LLVT huyện, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

                                                                             Nguyễn Văn Tý