Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Hải đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra. Có 15/16 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết; kinh tế tiếp tục phát triển khá; thu nhập bình quân đầu người đạt 49 triệu đồng, tăng 23 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ; kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển; thu ngân sách hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu trên giao; các tiêu chí xã nông thôn mới được giữ vững, nâng cao; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện tốt hơn; tỷ lệ hộ nghèo từ 6,8% giảm còn 2,5%, đạt 154,4% Nghị quyết; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương tư khóa 11, 12 gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng và hiệu quả; năng lực quản lý của chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được nâng lên. Những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Tân Hải đạt được đã góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của huyện Phú Tân.

Quang cảnh Đại hội

         Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế: vẫn còn 01 chỉ tiêu đại hội đề ra chưa đạt, phát huy lợi thế so sánh về nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh của địa phương chưa đồng bộ đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; việc ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống chưa nhiều; chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng song còn chậm so với kỳ vọng của huyện; đội ngũ cán bộ được đào tạo và nguồn cán bộ trẻ chưa nhiều; năng lực thực tiễn của một số cán bộ còn hạn chế, trật tự an toàn xã hội có lúc còn diễn biến phức tạp.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội

 

        Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Tân Hải đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đã chỉ rõ những hạn chế cần tập trung khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Qua đó, đồng chí đề nghị Đảng bộ xã quan tâm một số vấn đề trọng tâm đó là: Phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có, cần chú trọng quy hoạch sản xuất hợp lý theo từng khu vực, từng ấp đảm bảo sản xuất ổn định, bền vững; khuyến khích phát triển ngành nghề truyền thống có nguồn nguyên liệu tại chỗ, có khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa nhằm giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương; huy động cao nhất các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông nông thôn, thủy lợi gắn với thực hiện Nghị quyết 09 của Huyện ủy; phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; khai thác có hiệu quả khu chứng tích tội ác Mỹ - Ngụy Biệt khu Hải Yến - Bình Hưng để phát triển du lịch, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, giáo dục truyền thống cách mạng; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; cần đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể...

Ban Chấp hành khóa XII và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện ra mắt Đại hội

        Với tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng chí Trần Minh Nguyên, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã khóa XI tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Phú Tân lần thứ XIV gồm 12 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Cẩm Hường