Nhằm kịp thời hỗ trợ nhà trường và các em học sinh thực hiện tốt biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi trở lại trường học sau hơn 3 tháng tạm nghỉ để phòng, chống dịch. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tổ chức phát 1.500 khẩu trang vải và 60 chai nước diệt khuẩn cho các em học sinh ở một số điểm trường trên địa bàn huyện do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hỗ trợ.

 Ông Nguyễn Hữu Quận, PCT Ủy ban MTTQ VN huyện  và bà Nguyễn Thị Thúy Chiều, P. Trưởng phòng GD&ĐT huyện  trao Khẩu trang và nước diệt khuẩn cho trưởng Tiểu học Cái Đôi Vàm 2

       Những món quà tuy nhỏ, nhưng mang ý nghĩa thiết thực, góp phần cùng các nhà trường, gia đình và các em học sinh thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả.

Văn Vinh