Đến dự Đại hội có đồng chí Lượng Trọng Quyền, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Dương Hoài Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Võ Trường Giang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; các đồng chí lãnh đạo các ban đảng Huyện ủy; các đồng chí Bí thư Đảng ủy trực thuộc Huyện ủy; các đồng chí nguyên là Bí thư Đảng ủy thị trấn qua các thời kỳ cùng 88 đại biểu chính thức đại diện cho 314 đảng viên trong toàn Đảng bộ thị trấn Cái Đôi Vàm.

       Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thị trấn Cái Đôi Vàm đã phát huy sức mạnh đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm thực hiện đạt và vượt 12/13 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ V đã đề ra. Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội, tình hình kinh tế - xã hội đã có những chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người đạt 45,5 triệu đồng, tăng 1,75 lần so với nhiệm kỳ trước; kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch đúng định hướng; các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và cơ sở kinh doanh dịch vụ phát triển; thu ngân sách hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu trên giao; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện khá tốt; tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, đã giảm 117 hộ so với đầu nhiệm kỳ; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên; sự quản lý điều hành của Chính quyền ngày càng có hiệu lực, hiệu quả; vai trò của Mặt trận và các đoàn thể được phát huy tốt.

        Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế: kinh tế - xã hội phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của thị trấn; kết cấu hạ tầng phát triển chưa bền vững; việc xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị tuy có nhiều chuyển biến tích cực nhưng tiến độ còn chậm; đời sống một bộ phận Nhân dân còn gặp khó khăn; tình hình trật tự an toàn xã hội từng lúc, từng nơi còn diễn biến phức tạp.

         Với phương châm: “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”, Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: Đẩy mạnh phát triển kinh tế, tạo chuyển biến về văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, giải quyết việc làm, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tập trung xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của Chính quyền; nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể, đảm bảo đủ sức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Qua đó, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra 09 chỉ tiêu chủ yếu: (1) Xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; (2) Thu nhập bình quân đầu người đạt từ 70 triệu đồng/người trở lên; (3) Tổng sản lượng thủy sản đạt 59.500 tấn (trong đó sản lượng tôm 15.500 tấn); (4) Tỷ lệ lao động qua đào tạo (không kể bồi dưỡng, truyền nghề) đạt 47%; (5) Giải quyết việc làm đạt 3.500 lao động; (6) Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1,5%; (7) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%; (8) Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98%; (9) Tỷ lệ rác thải ở khu dân cư tập trung được thu gom đạt 90%.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội (Ảnh: Quốc Thái)

 

        Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thị trấn Cái Đôi Vàm đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đã chỉ rõ những hạn chế cần tập trung khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Qua đó, đồng chí đề nghị Đảng bộ thị trấn chủ động nắm bắt, khai thác tiềm năng, lợi thế của thị trấn để tập trung lãnh đạo thực hiện, tạo bước phát triển đột phá trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới: huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tập trung chỉnh trang, tạo chuyển biến rõ nét trung tâm thị trấn Cái Đôi Vàm; phấn đấu xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, giảm nghèo bền vững; giữ vững an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; nâng cao chấtt lượng hoạt động của Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn bầu ra những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, có uy tín, có trách nhiệm cao, đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo để tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn khóa mới. Đồng thời, lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đủ tiêu chuẩn bầu vào Đoàn đại biểu đự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại biểu Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn khóa mới (Ảnh: Quốc Thái)

          Với tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất cao. Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Cái Đôi Vàm khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy tại Đại hội, kết quả đồng chí Lữ Trung Nguyện, huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy thị trấn khóa V tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Tân lần thứ XIV gồm 12 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

       Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn khóa mới và Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV ra mắt Đại hội (Ảnh: Quốc Thái)

          Ngay sau bế mạc Đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo các Đảng bộ cơ sở trực thuộc tổ chức đại hội bảo đảm yêu cầu và tiến độ đã đề ra, tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Tân lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

                                                                                                  

 Lữ Huỳnh Như