Xã Nguyễn Việt Khái nằm cách trung tâm huyện 12 km, là xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển. Xã có diện tích tự nhiên 10.877 ha, địa giới hành chính chia làm 14 ấp, có 3.321 hộ, trong đó có 156 hộ dân tộc thiểu số. Người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản và dịch vụ; một bộ phận dân cư, di dân tự do từ các nơi đến. Nhiều năm trước đây, nguồn lợi đánh bắt thủy sản khá dồi dào. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nghề đánh bắt hải sản gặp khó khăn nên cuộc sống một bộ phận người dân không ổn định, phần lớn lại không có tư liệu sản xuất, tập trung chủ yếu 04 ấp Gò Công và Gò Công Đông, Sào Lưới, Xẻo Sâu. Thời điểm cuối năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo của xã cao nhất trong huyện với 521 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 16,24% tổng số hộ của xã (trong đó hộ nghèo của người dân tộc là 67 hộ/149 hộ người dân tộc thiểu số).

        Đảng bộ và nhân dân xã Nguyễn Việt Khái nhận thức được rằng: Xoá đói giảm nghèo là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng, Nhà nước và là sự nghiệp của toàn dân. Phải huy động nguồn lực của Nhà nước, của xã hội và của người dân để khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương. Qua đó, tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, ổn định an ninh trật tự, làm thật tốt công tác xóa đói giảm nghèo thì mới xây dựng được xã đạt chuẩn nông thôn mới. Nhận thức được vấn đề Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ngành đoàn thể xã tiếp tục thực hiện Kết luận số 02-KL/HU, ngày 12-3-2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, về việc phân công tổ chức cơ sở đảng, đảng viên chịu trách nhiệm hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo giai đoạn 2015-2020. Cách làm cụ thể như sau:

      Trước khi phân công các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên chịu trách nhiệm hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo để thoát nghèo thì Đảng ủy thực hiện công tác thống kê, rà soát, đánh giá phân loại hộ nghèo và xây dựng kế hoạch có giải pháp cụ thể cho từng loại đối tượng nghèo, cận nghèo. Cụ thể:

       Loại 1: Đối với các gia đình già yếu, bệnh tật, thiếu lao động, không có khả năng thoát nghèo, cần vận động xã hội hỗ trợ và thực hiện chính sách xã hội để bảo đảm an sinh xã hội. Về lâu dài, xếp những đối tượng này vào diện bảo trợ xã hội thường xuyên.

       Loại 2: Có nhân lực, có nhu cầu lao động nhưng thiếu tư liệu sản xuất, thiếu việc làm. Đây là nhóm có khả năng thoát nghèo cao. Đối với đối tượng này cần tập trung cho vay vốn, hỗ trợ tư liệu sản xuất, thực hiện các mô hình chăn nuôi có hiệu quả từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tạo việc làm bằng cách tư vấn cho họ vào làm việc các khu công nghiệp tăng thêm thu nhập để thoát nghèo.

       Loại 3: Không chịu lao động, không biết tổ chức cuộc sống, sa vào các tệ nạn, bài bạc, đá gà, ỷ lại, trông chờ. Đây là nhóm khó chuyển biến nhất. Do vậy, cần tuyên truyền, vận động chuyển hoá thành hộ nghèo loại 2 trước khi hỗ trợ vốn, tư liệu sản xuất. Nếu không, các khoản hỗ trợ sẽ không có tác dụng. Vì khi được hỗ trợ họ lại bán để lấy tiền tiêu dùng. Như vậy, họ vẫn nghèo.

       Hàng năm, Đảng ủy ra quyết định phân công các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, Mặt trận Tổ quốc và các ngành đoàn thể, các doanh nghiệp, các mô hình “Dòng họ khá, giàu có trách nhiệm nhận giúp 1-2 hộ nghèo”, mỗi đảng viên nhận giúp đỡ 1 hộ nghèo, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã, ấp giúp 1 hộ thoát nghèo/ấp, doanh nghiệp có điều kiện giúp đỡ 1-2 hộ nghèo, hộ cận nghèo,…

Mô hình nuôi dê thoát nghèo của chị Huỳnh Hồng Lưu, ấp Tân Quảng B, xã Nguyễn Việt Khái (Ảnh Kim Nhiên)

       Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các ngành đoàn thể xã biết tranh thủ các nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xóa nghèo bền vững, tranh thủ các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong ngoài nước. Kết quả qua 5 năm vận động hỗ trợ xây mới và sửa chữa 126 căn nhà hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở; cho 360 bồn chứa nước ngọt, khoang 105 giếng nước, 115 xe đạp, hàng trăm xuất học bổng và hàng ngàn phần quà…với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng góp phần rất lớn cho những hộ nghèo, hộ cận nghèo ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo.

        Với những hộ có quá ít đất sản xuất, hướng dẫn để họ tận dụng sân, bờ bao vuông tôm để trồng cây ăn trái, hoa màu. Ngoài ra, phân công các chi bộ, đảng viên nhận giúp đỡ hộ nghèo. Hàng tháng, tặng con giống tôm, cua, cá để thả nuôi, hướng dẫn cho họ cách thức chăm sóc, động viên họ chi tiêu sinh hoạt tiết kiệm, có ý chí vươn lên và thường xuyên đến tận nhà kiểm tra việc thực hiện có hiệu quả không.

       Đối với những hộ nghèo, có lao động, nhưng không thể tự tìm việc, cần xây dựng kế hoạch định hướng việc làm. Có kế hoạch hỗ trợ tìm kiếm, giới thiệu việc làm cho lao động nghèo. Quan tâm chỉ đạo tuyên truyền, vận động lao động đi làm công nhân các khu công nghiệp mỗi năm đi 500- 600 lao động trong và ngoài nước nhiều gia đình đi làm cả nhà thu nhập cao biết tiết kiệm trở về mua lại đất, cất lại nhà xin thoát nghèo.

Dù đã giúp gia đình anh Hồ Văn Hậu thoát nghèo, nhưng nay ông Huỳnh Quốc Thuấn, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp Xẻo Sâu (xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân) vẫn tiếp tục cho gia đình anh Hậu mượn đất ở và đất sản xuất để giúp gia đình anh Hậu thoát nghèo bền vững. (Ảnh Loan Phương - Báo ảnh Đất Mũi)

        Đến cuối năm 2019, hộ nghèo giảm còn 104 hộ, chiếm 3,13% (trong đó, hộ nghèo người dân tộc còn 16 hộ). Tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm 2,62%. Những kết quả đó có vai trò vô cùng quan trọng của Mặt trận tổ quốc và các ngành xã, ấp, chi bộ rất tích cực giúp đỡ hội viên mình hàng năm kết quả đạt 70-80 % chỉ tiêu Đảng ủy phân công giúp đỡ hộ thoát nghèo. Đối với đảng viên thể hiện cao tinh thần trách nhiệm nhận hỗ trợ, giúp đỡ.

        Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn những hạn chế, tồn tại trong xóa đói giảm nghèo: Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn cao so với tỷ lệ hộ nghèo chung toàn huyện (Tỷ lệ hộ nghèo chung toàn huyện 1,98%). Tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn cao 16 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 10,12%. Phần lớn hộ nghèo thuộc 4 ấp nói trên không có tư liệu sản xuất, nên khó giúp đỡ thoát nghèo. Công tác chỉ đạo điều hành phối hợp một số ngành, chi bộ và đảng viên chưa nhất quán, còn lúng túng, công tác dạy nghề cho lao động nông thôn thực hiện chưa tốt, thiếu tính thường xuyên. Nhận thức của một bộ phận người dân về chính sách xóa đói giảm nghèo chưa đầy đủ, bản thân người nghèo chưa nỗ lực vươn lên tự thoát nghèo, hạn chế về năng lực tự vận động, còn tâm lý tự ti, mặc cảm. Do có nhiều chính sách hỗ trợ dẫn đến một số gia đình hộ nghèo ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Tâm lý bảo thủ, thích giữ một số phong tục tập quán lạc hậu, sinh nhiều con, lười lao động, không biết tiết kiệm trong chi tiêu hàng ngày… vẫn còn diễn ra. Tỷ lệ hộ nghèo tuy có giảm nhưng chưa thật sự bền vững.

       Từ thực tiễn 5 năm qua, Đảng bộ xã tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, trong đó công tác an sinh xã hội và giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng chúng tôi xin đề các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

       Thứ nhất,  phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền và phát huy vai trò nòng cốt của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ngành đoàn thể, trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với giảm nghèo bền vững, coi mục tiêu xoá đói giảm nghèo là nhiệm vụ hàng đầu trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Huy động các nguồn lực của xã hội để giảm nghèo, làm tốt các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất. Phát huy trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên trong việc phân công nhận  hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo; lấy kết quả xóa đói giảm nghèo làm tiêu chí xếp loại tổ chức cơ sở Đảng và xếp loại cán bộ, đảng viên. Thực hiện công khai, minh bạch trong bình xét hộ nghèo.

       Thứ hai,  tăng cường các biện pháp tuyên truyền, thuyết phục, tư vấn, hướng dẫn với mọi hình thức để cho người dân có thức làm ăn phấn đấu thoát nghèo. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động, nhân rộng các mô hình chăn nuôi sản xuất có hiệu quả, nêu tấm gương thoát nghèo để các hộ nghèo khác phấn đấu và thấy được việc thoát nghèo là đáng tự hào. Nếu thực hiện tốt vấn đề này sẽ góp phần nâng cao ý thức của người dân và tạo động lực cả về vật chất và tinh thần để họ phấn đấu vươn lên.

        Thứ ba, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và lựa chọn nghề thích hợp của các Chương trình mục tiêu quốc gia cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số gắn với tạo việc làm và thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với các hộ nghèo. Đây là giải pháp căn bản và lâu dài để hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Ưu tiên việc vận động, thuyết phục con em hộ nghèo, hộ cận nghèo đi học nghề để chuyển đổi việc làm, tăng thu nhập, đi lao động các khu công nghiệp trong nước và nước ngoài.

        Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và định kỳ báo cáo sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình giảm nghèo. Thực hiện tốt chính sách thi đua, khen thưởng, động viên các đơn vị, cá nhân có cách làm hay, chủ động, sáng tạo trong việc tổ chức thực hiện công tác giảm nghèo. Hàng năm, tổ chức hội nghị tổng kết công tác giảm nghèo để đánh giá, nhận dạng nguyên nhân của đói nghèo, tái nghèo, rút ra những kinh nghiệm trong thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo; nhân rộng những cách làm hay; khen thưởng, biểu dương những hộ điển hình biết vươn lên thoát nghèo.

ĐẢNG ỦY XÃ NGUYỄN VIỆT KHÁI