Hơn 1 năm qua, huyện Phú Tân đã xử lý 46 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng tại trung tâm các xã, thị trấn, kết quả đã xử lý xong 9 trường hợp, như vận động tự tháo dỡ, hướng dẫn làm thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng, các trường hợp còn lại đang tiến hành xử lý.

      Có 177 trường hợp xây dựng nhà ở, công trình lấn chiếm hành lang lộ giới đường bộ và lấn chiếm vĩa hè, đã xử lý 158 trường hợp.

     Về vi phạm hành lang an toàn giao thông đường thủy nội địa, đã giải tỏa trên 58 km trên các tuyến sông, 130 hàng đáy đóng trên sông, thanh thải nhiều lú, cọc đặt lú, chà đăng bắt cá, chòi canh trên sông…

Phó chủ tịch UBND huyện Trần Minh Huyện phát biểu chỉ đạo.

      Để công tác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, an toàn giao thông đường thủy nội địa được duy trì thường xuyên và có hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân Võ Trường Giang chỉ đạo các ban ngành huyện, các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm còn thời hiệu xử lý; xử lý triệt để việc lấn chiếm lòng sông, cần duy trì, kiên quyết không để tái phạm, cũng như các trường hợp vi phạm mới phát sinh.

                                                                                                                                     Anh Phan