Cầu Kênh Đìa Sậy được khởi công xây dựng ngày 18-3-2020. Sau hơn 60 ngày thi công, cây cầu đưa vào sử dụng, diện tích dài 26m, ngang 1,5m với tổng kinh phí xây dựng 114 triệu đồng do Đại đức: Thích Trí Nguyên, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Phú Tân, Trụ trì Chùa Pháp Hoa vận động Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Lý Bảo Minh, TP. Hồ Chí Minh tài trợ. Cây cầu được nối liền 02 ấp Tân Thành và ấp Dân Quân tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và các em học sinh đi lại thuận tiện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Lễ khánh thành cầu Kênh Đìa Sậy.

Văn Vinh