Trong thời gian 12 ngày (từ ngày 12/5/2020 đến ngày 24/5/2020), Lực lượng Dân quân cơ động toàn huyện sẽ được học tập, huấn luyện những vấn đề cơ bản về đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về quốc phòng, an ninh; Dân quân Tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; kết hợp kinh tế với củng cố quốc phòng và an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; huấn luyện điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật chiến đấu của lực lượng Dân quân Tự vệ; các tư thế, động tác vận động cơ bản trong chiến đấu; hiểu biết chung về tính năng, cấu tạo, tác dụng của một số loại vũ khí; kỹ thuật băng bó cứu thương, thực hành tập bắn súng tiểu liên AK, ném lựu đạn xa đúng hướng.

Quang cảnh buổi huấn luyện

        Đây là đợt huấn luyện nhằm trang bị cho lực lượng Dân quân Cơ động hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, sử dụng thành thạo vũ khí tự tạo; chiến thuật từng người đến Trung đội Dân quân Tự vệ trong phòng thủ dân sự, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xử lý tốt các tình huống trên địa bàn và tham gia các hoạt động khác ở địa phương, cơ sở.

        Kết thúc huấn luyện 100% lực lượng được kiểm tra bắn đạn thật theo quy định để kiểm tra, đánh giá kết quả chất lượng huấn luyện.

                                                                             Nguyễn Văn Tý