Tại Hội nghị, bà con nhân dân được Trung tâm khuyến nông tỉnh Cà Mau giới thiệu hiệu quả của mô hình nuôi tôm sú quảng canh cải tiến 02 giai đoạn. Mô hình nuôi tôm 02 giai đoạn phù hợp với điều kiện sản xuất của bà con nông dân; chi phí đầu tư thấp, dễ áp dụng; thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu như hiện nay và thứ tư là liên kết trong sản xuất, giảm được chi phí sản xuất. Đây là mô hình hiệu quả, bền vững có thể nâng cao tỷ lệ sống, thích nghi tốt với môi trường, đặc biệt là sản xuất trong mùa mưa, giảm được chi phí đầu vào và giống thả nuôi kích cở lớn, quản lý được mật độ nuôi.

       Hội nghị đã dành thời gian cho hai hộ dân ở xã Tân Hải tham luận về thực hiện nô hình nuôi tôm 02 giai đoạn đạt hiệu quả cao, chia sẽ kinh nghiệm, cách thức cải tạo ao đầm, xử lý tạp chất trong vuông và tham luận về mô hình trồng mãng cầu xiêm đạt hiệu quả cao.

 

     Toàn cảnh hội nghị

         Thông qua Hội nghị, nhằm giúp cho các hộ dân trong xã áp dụng thực hiện các mô hình, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Anh Phan