Trong đợt này, huyện đón nhận 69 quân nhân xuất ngũ trở về địa phương từ đơn vị Bộ Tham mưu quân khu 9, Lữ đoàn bộ binh 950, Trung đoàn 20, Trung Đoàn 896 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Các quân nhân xuất ngũ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao.

       Phát biểu ý kiến chúc mừng cùng các quân nhân xuất ngũ trở về địa phương, đồng chí Trương Hoảng Khải đánh giá cao sự tiến bộ, trưởng thành về nhiều mặt của các chiến sĩ qua thời gian rèn luyện, công tác, học tập trong môi trường quân đội. Đồng thời, tại buổi lễ đồng chí cũng vui mừng thông báo những kết quả trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa xã hội mà huyện đạt được trong thời gian qua và hy vọng khi về với địa phương, các quân nhân xuất ngũ sẽ tiếp tục phát huy những thành tích, kinh nghiệm đã tích lũy để đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước và địa phương.

 Tại buổi lễ, 100% quân nhân xuất ngũ đăng ký vào ngạch dự bị, được sắp xếp vào các đơn vị dự bị động viên của huyện

         Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Binh nhất Huỳnh Hải Tùng, chiến sỹ biên phòng đại diện cho các quân nhân xuất ngũ lần này hứa hẹn “Hôm nay, chúng tôi đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ của người công dân và quân nhân dự bị động viên, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, đáp lại sự mong đợi và quan tâm của các cấp lãnh đạo, của gia đình, quyết xứng đáng là người con quê hương Phú Tân, phát huy truyền thống hào hùng của thế hệ cha, anh đi trước. Một lòng trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập nâng cao trình độ mọi mặt để cống hiến tốt hơn cho đất nước, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp”. 

      Tại buổi lễ, 100% quân nhân xuất ngũ đăng ký vào ngạch dự bị, được sắp xếp vào các đơn vị dự bị động viên của huyện, thể hiện tinh thần, trách nhiệm góp sức cùng với địa phương giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

                    Nguyễn Văn Tý