Theo đó, yêu cầu các cấp ủy đảng, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong huyện triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

      1. Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 10-12-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết năm 2020; Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 19-12-2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

        Chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm gắn với các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020); phát động các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2020 và đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

        2. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo thật tốt đời sống vật chất và tinh thần đối với nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội… bảo đảm mỗi người, mỗi nhà đều được vui Xuân, đón Tết vui tươi, đầm ấm. Tổ chức chu đáo thăm hỏi, động viên thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng, các đồng chí lão thành cách mạng, quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang và đơn vị khác làm nhiệm vụ trong những ngày Tết.

        3. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mừng năm mới, tổng kết năm, các lễ kỷ niệm, ngày truyền thống của cơ quan, đơn vị và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam thiết thực, tiết kiệm, lành mạnh, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc. Phát động nhân dân sửa chữa cầu, đường giao thông, vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan đô thị, nông thôn.

         4. Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, của Tỉnh, huyện về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp. Thực hiện nghiêm chủ trương cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp Tết.

         5. Thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội; thực hiện quyết liệt các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông và công tác phòng, chống cháy nổ. Tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Quản lý tốt thị trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh.

        6. Thực hiện nghiêm thời gian nghỉ Tết Canh Tý 2020, có kế hoạch cụ thể phân công, bố trí cán bộ, nhân viên trực để xử lý, giải quyết kịp thời mọi công việc và thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, bảo đảm thông suốt trong dịp nghỉ Tết. Sau nghỉ Tết, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải bắt tay ngay vào công việc.

        7. Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng nội dung, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong nhân dân.

        8. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nhất là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải thực sự gương mẫu, nghiêm túc đi đầu trong thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bám sát địa bàn được phân công, cùng với cấp ủy địa phương tăng cường  chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc để thực hiện nghiêm Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư và Công văn này.

       Văn phòng Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nắm tình hình triển khai thực hiện, thường xuyên báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy kết quả thực hiện.

 

Cẩm Hường