Đợt thi đua cao điểm bắt đầu từ 01 tháng 8 đến hết ngày Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, tập trung vào thực hiện có hiệu quả 4 nội dung: Tăng cường giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang huyện; thi đua nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tổ chức  khen thưởng cho  cán bộ, chiến sỹ đơn vị có thành tích tiêu biểu

       Bên cạnh đó, các nội dung thi đua còn gắn thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Tích cực hưởng ứng và tham gia Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

       Nhân dịp này, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tổ chức trao khen thưởng cho 05 cán bộ, chiến sỹ đơn vị có thành tích tiêu biểu trong đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Nguyễn Văn Tý