Trong giai đoạn hiện nay, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nói chung đang đứng trước những khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tổ chức và hiệu quả phong trào. Một trong những khó khăn đó chính là việc chưa có nhiều hình thức xây dựng, hỗ trợ phát triển kinh tế cho đoàn viên, thanh niên, dẫn đến một số lực lượng đoàn viên, thanh niên (đoàn viên, thanh niên ) đi làm ăn xa ở các địa phương trong và ngoài tỉnh.

       Chúng ta đã biết, tỉnh Cà Mau nói chung và huyện Phú Tân nói riêng chưa có nhiều Công ty và các cụm, khu công nghiệp thu hút lao động. Như một lẽ tất yếu, đoàn viên, thanh niên phải tìm, lựa chọn cho mình một công việc tạo thu nhập và tại địa phương không đáp ứng được thì đoàn viên, thanh niên phải đi ra tỉnh ngoài. Bên cạnh đó, chúng ta chưa có nhiều cơ chế, chính sách cụ thể, đặc biệt nào để giải quyết tình trạng này, nhằm giữ chân đoàn viên, thanh niên ở lại địa phương lao động, sản xuất, kinh doanh vươn lên làm giàu chính đáng.

        Vai trò của thanh niên tham gia phát triển kinh tế đã được chứng minh cả lý luận và trong thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Thời gian qua, nhiều mô hình thanh niên phát triển kinh tế của Đoàn đã có đóng góp nhất định, góp phần đáp ứng nguyện vọng lập thân, lập nghiệp của thanh niên và sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Mô hình Thắp sáng đường quê, xã Phú Mỹ

       Là người đại diện, bảo vệ quyền lợi, chăm lo cho đoàn viên, thanh niên, trong những năm qua, công tác Đoàn và  phong trào thanh thiếu niên của huyện nhà đã có nhiều cố gắng. Tổ chức Đoàn, đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp đã trăn trở để tìm ra các giải pháp xây dựng, hỗ trợ duy trì mô hình thanh niên phát triển kinh tế của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

      Trong những năm qua, phong trào thanh niên luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền và tổ chức đoàn cấp trên, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên trên địa bàn huyện Phú Tân đã đạt được những kết quả quan trọng, đặc biệt là phong trào xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp; phong trào khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên đã được triển khai rộng khắp, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, đã hình thành một số mô hình do đoàn viên, thanh niên làm chủ, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho thanh niên, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và chung tay xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

        Thực hiện chủ trương và chỉ đạo của tỉnh và huyện, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Phú Tân đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai thực hiện tới 100% Đoàn các xã, thị trấn tổ chức nghiên cứu, khảo sát thực tế; đồng thời, phối hợp, hướng dẫn thanh niên xây dựng phương án, đề án, dự án phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế tại các cơ sở. Đồng thời, tham mưu, đề xuất và họp, bàn phát động phong trào thanh niên khởi nghiệp; xây dựng, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện về kế hoạch tổ chức gặp mặt Đoàn viên, thanh niên về chương trình khởi nghiệp.

       Ban Thường vụ Huyện đoàn Phú Tân thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền các cơ chế, chính sách trong phát triển kinh tế và chương trình khởi nghiệp của thanh niên, chọn cử đoàn viên, thanh niên tham gia các lớp tập huấn về khởi nghiệp. Hiện nay, toàn huyện có trên 80 mô hình thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu sản xuất kinh doanh thuộc các lĩnh vực chủ yếu, như: nuôi tôm, nuôi cua quảng canh cải tiến, chăn nuôi gia súc, gia cầm,….Cùng với đó là đẩy mạnh việc thành lập 09 hợp tác xã, tổ hợp tác phát triển kinh tế như: Hợp tác xã sản xuất tôm cua giống, tổ hợp tác nuôi cua, tôm thương phẩm,..đã thu hút hơn 300 thành viên tham gia.

Mô hình nuôi trăn

       Ngay từ đầu năm 2013, Ban Chấp hành Huyện đoàn đã triển khai Kế hoạch xây dựng quỹ hỗ trợ phát triển kinh tế của Đoàn, qua đó đông đảo lực lượng đoàn viên, thanh niên tự xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế như: nuôi tôm, nuôi cua quảng canh cải tiến, nuôi gà, ba ba, heo giống, rắn... khuyến khích vai trò tích cực trong việc khôi phục và phát triển nghề truyền thống ở địa phương với nhiều cách làm sáng tạo trong sản xuất và sự tích cực trong lao động đã cải thiện một phần đời sống hằng ngày và góp phần tăng thu nhập cho gia đình của các bạn đoàn viên, thanh niên. Đến nay đã hỗ 38 mô hình với số tiền 171 triệu đồng. Ngoài ra, còn vận động mạnh thường quân hỗ trợ 10 mô hình phát triển sản xuất cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện trị giá gần 200 triệu đồng. Các mô hình thanh niên phát triển kinh tế đã góp phần vào việc xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm cho thanh niên, thu hút tập hợp thanh niên, nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh tại địa phương.

Mô hình nuôi cá kèo

       Bên cạnh những thành tích kết quả đã đạt được cũng phải thẳng thắn thừa nhận rằng việc xây dựng, hỗ trợ duy trì mô hình thanh niên phát triển kinh tế của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh vẫn còn những tồn tại, hạn chế đó là:

      - Các mô hình kinh tế của thanh niên cơ bản vẫn chưa được tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi, các nguồn vốn vay còn quá ít, chính sách ưu đãi còn hạn chế. Nguyên nhân, do thanh niên sống phụ thuộc, chưa lập gia đình, chưa có tài sản thế chấp, xã hội chưa tin tưởng...

      - Quá trình thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, mở rộng và phát triển sản xuất còn lúng túng, gặp nhiều khó khăn; thanh niên còn thiếu kinh nghiệm trong quản lý kinh tế và kiến thức về thị trường.

        - Các mô hình kinh tế của thanh niên còn manh mún, nhỏ lẻ, chưa tương xứng với các tiềm năng thế mạnh của huyện. Sản phẩm đầu ra từ các mô hình còn gặp nhiều khó khăn về thị trường tiêu thụ, chủ yếu bán trên thị trường tự do, không qua hợp đồng, liên kết với các đơn vị thu mua chuyên nghiệp; một số mô hình sản xuất theo kiểu tự phát, chưa chú trọng quy hoạch phát triển sản xuất.

       - Ý thức vươn lên thoát nghèo của một bộ phận thanh niên còn nhiều vấn đề tồn tại, một số bộ phận không có ý chí vượt lên làm kinh tế, sức ỳ còn lớn.

       - Trình độ, năng lực của cán bộ đoàn trong việc tiếp cận và triển khai các mục tiêu của mô hình phát triển kinh tế còn hạn chế.

       - Việc xây dựng mô hình thanh niên phát triển kinh tế như khả năng lựa chọn, định hướng tạo dựng mô hình của tổ chức Đoàn chưa được thường xuyên.

Qua những mặt tồn tại, hạn chế nêu trên tại Đại hội này, bản thân mạnh dạn đề xuất một số ý kiến sau:

       - Phối hợp với các cơ quan báo, đài xây dựng các phóng sự về gương điển hình tiên tiến, về các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thanh niên, nhằm tuyên truyền, giới thiệu về kinh tế tập thể và các hình thức liên kết hợp tác trong phát triển kinh tế hợp tác xã, về chủ trương và các cơ chế, chính sách của huyện, tỉnh trong hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế.

       - Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn quy trình thành lập và tổ chức hoạt động của các mô hình hợp tác xã thanh niên, giúp tổ chức cơ sở đoàn và đoàn viên, thanh niên tham gia có hiệu quả vào phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đồng thời, tổ chức cho cán bộ đoàn, đoàn viên đi tham quan các mô hình phát triển kinh tế điển hình của các hộ đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong và ngoài huyện.

        - Tiếp tục quan tâm hỗ trợ hơn nữa về chủ trương, chính sách, tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế thông qua các nguồn vốn vay ưu đãi, qua đó tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên cũng như các hợp tác xã, tổ hợp tác thanh niên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ các chính sách để mở rộng phát triển sản xuất, kinh doanh.

        - Việc xây dựng, hỗ trợ duy trì mô hình thanh niên phát triển kinh tế của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cần phù hợp với từng địa phương. Tổ chức Đoàn cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để xây dựng mô hình và sản phẩm đầu ra phù hợp.

       - Đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn, xây dựng các mô hình điểm cho đoàn viên, thanh niên về phát triển kinh tế: Phối hợp mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi lồng ghép trong các chương trình hoạt động lớn của Đoàn như Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè hằng năm.

        - Huy động nguồn lực tổ chức các hoạt động về phát triển kinh tế cho đoàn viên, thanh niên: Tiếp nhận và giải ngân nguốn vốn do Trung ương Đoàn phân bổ, nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách - Xã hội để giải quyết việc làm, hỗ trợ khởi nghiệp, lập nghiệp cho các hộ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

        - Xây dựng các mô hình điểm cho thanh niên: Xét chọn các mô hình tiêu biểu, hoạt động có hiệu quả để tiến hành xây dựng điểm và từng bước nhân rộng ở địa phương...Phối hợp tổ chức, xét chọn các hộ thanh niên đến sinh sống, lập nghiệp và phát triển kinh tế; vận động doanh nghiệp ứng dụng mô hình lao động, sản xuất, kinh doanh, làm giàu từ chính nguyên liệu và nguồn lao động sẵn có tại địa phương, góp phần tạo việc làm cho thanh niên và người dân trên chính quê hương mình.

       - Định kỳ tổ chức biểu dương, tôn vinh thanh niên làm kinh tế giỏi, lồng ghép trong Lễ Tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và các chương trình của Đoàn - Hội nhằm cổ vũ, động viên tinh thần sáng tạo của thanh niên tiêu biểu trong xây dựng mô hình phát triển kinh tế.

 

HUYỆN ĐOÀN PHÚ TÂN