Xã Tân Hải có diện tích đất sản xuất hơn 4000 ha, đất trống có điều kiện để trồng rau màu và cây ăn trái như vườn tạp, bờ liếp, bờ bao vuông tôm, bờ xáng ven đê… hơn 200 ha, địa bàn xã có lợi thế gần 02 trung tâm chợ là thị trấn Cái Đôi Vàm và xã Phú Tân, có 02 khu tái định cư và là xã ven biển, chính là những nơi dễ tiêu thụ sản phẩm từ rau màu, trái cây. Vì vậy, sau khi được tiếp thu Nghị quyết số 03-NQ/HU của Huyện ủy Phú Tân về việc phát động cán bộ, đảng viên và nhân dân tận dụng sân, vườn, bờ liếp, bờ bao vuông tôm để trồng cây ăn trái, rau màu và sạ - cấy lúa tăng thu nhập. Đảng ủy tiến hành xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai tuyên truyền, vận động sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân tận dụng đất trống nêu trên để rồng rau màu, cây ăn trái các loại, hàng năm diện tích gieo trồng đều được tăng lên, sản lượng được tạo ra ngày càng nhiều hơn, bước đầu cơ bản góp phần cải thiện cuộc sống hằng ngày và tăng thêm nguồn thu nhập cho người dân.

        Qua hơn 09 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU của Huyện ủy, Đảng ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo ban hành nhiều văn bản cụ thể, thiết thực, sát với điều kiện thực tế của địa phương để triển khai thực hiện sâu rộng trong hệ thống chính trị và trong nhân dân. Mặc khác, chỉ đạo cho các ngành, đoàn thể căn cứ vào tình hình thực tế của mỗi đơn vị phụ trách từng loại hình sản xuất, điển hình như Ngành Phụ nữ mô hình trồng màu; Đoàn thanh niên mô hình trồng mía, dừa; Hội Nông dân mô hình tổ hợp tác trồng rau sạch… đều cho thu nhập khá từ 35 - 40 triệu đồng/năm/hộ. Ngoài ra, chỉ đạo các chi ủy, chi bộ, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và vận động nhân dân thực hiện đăng ký trồng rau màu và cây ăn trái  phù hợp từng cá nhân, đơn vị mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tiểu biểu như: Hộ ông Đoái Minh Nhơn, ấp Thanh Đạm trồng màu cho thu nhập hằng tháng từ 7 - 8 triệu đồng; hộ ông Trần Hùng, ấp Thanh Bình thu nhập từ 5 - 6 triệu đồng/tháng; hộ ông Lương Văn Thống mô hình trồng bắp, bí và cây ăn trái cho thu nhập khoảng 100 triệu đồng/năm, hiện nay ông Thống còn trồng hàng trăm gốc thanh long đang phát triển tốt và hộ bà Lữ Thị Mỹ Châu, ấp Đầu Sấu trồng 300 gốc mít, dưới các tán cây trồng xen kẻ những loại cây thấp và dây leo.

Hàng trăm gốc thanh long được người dân trồng và chăm sóc tỉ mỉ

        Hiện nay, xã đã chỉ đạo thành lập được 07 mô hình và 02 tổ hợp tác trồng rau màu, với diện tích gần 30 ha. Những kết quả trên đã tạo được việc làm và giải quyết lao động nhàn rỗi tại chỗ, góp phần tích cực trong xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao về tiêu chí thu nhập bình quân đầu người của người dân trên địa bàn và giúp cho người dân ổn định cuộc sống, giảm nghèo bền vững.

        Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế, khó khăn do người dân còn trồng theo tập quán, theo thời vụ, thiếu chủ động trong việc chuẩn bị, không có định hướng đầu ra cho sản phẩm, nên khi nguồn nông sản nhiều không phù hợp với thị trường dẫn đến khó khăn trong tiêu thụ, giá cả thấp hoặc chủ yếu tiêu thụ tại gia đình. Mặc khác, còn tập trung trồng chủ yếu các loại cây ăn trái, rau màu quen thuộc, giá trị kinh tế cũng như hiệu quả kinh tế không cao, thiếu mạnh dạn đầu tư kết hợp những loại rau màu, cây ăn trái khác, hạn chế trong việc áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nên sản phẩm tạo ra chất lượng chưa cao đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý, tinh thần sản xuất và thu nhập của nhân dân.

      Nguyên nhân do công tác tuyên truyền, vận động chưa cụ thể thiết thực, còn mang tính chung chung, theo thời vụ, tràn lan, thiếu trọng tâm, trọng điểm, không có định hướng cụ thể, hình thức tuyên truyền còn mang tính trừu tượng, ít có sơ kết, tổng kết, chậm điển hình, khen thưởng.

       Trước những hạn chế, khó khăn trên và nhằm thực hiện tốt hơn nữa việc  thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU của Huyện ủy thời gian tới. Đảng ủy xã đề ra một số giải pháp cụ thể để chỉ đạo thực hiện:

       Một là, tập thể Ban Chấp hành luôn luôn làm tốt vai trò trung tâm đoàn kết nội bộ, thống nhất trong chỉ đạo và thực hiện; mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự nêu gương trước nhân dân.

      Hai là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân không nên tập trung trồng một loại rau màu, cây ăn trái cùng thời điểm, mà nên trồng theo cách xen canh, đa canh trên cùng diện tích để có nhiều loại sản phẩm khác nhau và luôn được duy trì sản phẩm mới đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường tiêu thụ, như các loại cải, hành, bí, bắp, đậu, khoai, mía, xoài, dừa, chuối…

     Ba là, chỉ đạo trồng theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp theo điều kiện từng loại đất canh tác, không tràn lan (thích gì trồng nấy) làm cho sản lượng đạt cao, nhưng chất lượng và giá trị kinh tế không cao, khó tiêu thụ. Đồng thời, chỉ đạo bằng trực quan (mắt thấy, tai nghe), giới thiệu, tạo điều kiện cho người dân học hỏi lẫn nhau, cùng nhau chia sẻ, hướng dẫn kinh nghiệm trong sản xuất, tham quan những mô hình “Dân vận khéo” sản xuất hiệu quả trên địa bàn hoặc các đơn vị bạn để giúp cho người dân nâng cao kiến thức, kinh nghiệm an tâm sản xuất, phát triển kinh tế đạt theo yêu cầu. Đồng thời, giao trách nhiệm cụ thể cho từng ngành đoàn thể phụ trách những mô hình riêng biệt.

Mô hình trồng rau màu ở ấp Thanh Đạm, xã Tân Hải

       Bốn là, phối hợp với ngành chức năng huyện, tỉnh mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho người dân và tuyên truyền, vận động nhân dân mạnh dạn đưa khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để tăng lượng sản phẩm cũng như chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời, kết hợp với chăn nuôi dưới tán cây tăng thêm thu nhập.

      Năm là, tranh thủ với Ngân hàng chính sách, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đầu tư vốn cho nhân dân để mở rộng diện tích sản xuất. Mặc khác, chỉ đạo cho từng chi bộ hằng năm ra nghị quyết đăng ký mỗi cán bộ, đảng viên có ít nhất từ 5 - 10m2 rau màu và từ 5 - 10 cây ăn trái. Định kỳ sơ kết, tổng kết kịp thời phát hiện biểu dương, khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 03 của Huyện ủy để nhân rộng.

ĐẢNG ỦY XÃ TÂN HẢI