Ngày 20/10/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 03/2019/NĐ-CP thay thế Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng.

       Ngày 13/12/2019, Công an - Quân sự - Biên phòng tỉnh Cà Mau ban hành Quy chế phối hợp số 01/QCPH-CA-QS-BP về thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng (gọi tắt là Nghị định 03).

      Trên cơ sở Quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng Công an - Quân sự - Biên phòng tỉnh Cà Mau; ngay từ đầu năm 2020, Công an huyện - Quân sự huyện - Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm đã ký kết Quy chế phối hợp thực hiện Nghị định 03 của Chính phủ và ban hành Kế hoạch phối hợp thực hiện Nghị định 03 của Chính phủ năm 2020, triển khai đến tất cả các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng trong toàn huyện, tổ chức triển khai, thực hiện.

Công an thị trấn Cái Đôi Vàm phối hợp với Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm trong tuyên truyền, vận động nhân dân

       Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Công an - Quân sự - Biên phòng Cái Đôi Vàm, đã triển khai, thực hiện khá tốt nhiệm vụ theo chức năng của Nghị định 77/2010/NĐ-CP; tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng khu vực phòng thủ và diễn tập khu vực phòng thủ cấp xã, cấp huyện đạt yêu cầu đề ra; duy trì hiệu quả quy chế, kế hoạch phối hợp giữa Công an - Quân sự - Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn huyện, góp phần ổn định an ninh, trật tự phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà như báo cáo chính trị của Đảng bộ huyện trình tại Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

       Riêng 7 tháng năm 2020, Công an huyện - Quân sự huyện - Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm phối hợp thực hiện đạt được những kết quả sau:

     - Phối hợp đảm bảo an toàn các ngày lễ, tết, sự kiện chính trị như: Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, Tết Quân dân năm 2020 tại xã Nguyễn Việt Khái, lễ 30/4, 01/5, Đại hội Đảng các cấp trong huyện; đặc biệt là, phối hợp thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện.

     + Nắm, quản lý chặt 01 tổ chức NGO đến làm việc tại Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Việt Khái và Ban Quản lý rừng phòng hộ Sào Lưới; đăng ký, quản lý 239 lượt người nước ngoài, 39  lượt Việt kiều đến lưu trú trên địa bàn huyện; phát hiện 01 trường hợp người nước ngoài (quốc tịch Trung Quốc) vào khu vực biên giới biển không có giấy tờ theo quy định, phạt hành chính số tiền 2.500.000đ.

     + Thực hiện 02 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ 30/4, 01/5, kết quả: Phát hiện, khởi tố 14 vụ, 21 bị can phạm pháp hình sự; bắt, xử lý 40 vụ, 339 đối tượng tham gia tệ nạn xã hội; lập hồ sơ áp dụng các Nghị định của Chính phủ 56 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính về trật tự xã hội 51 vụ, 91 đối tượng; nắm, phối hợp xử lý 03 vụ tai nạn trên biển.

     + Tổ chức sinh hoạt 27 Tổ tàu thuyền an toàn, 28 Tổ tự quản an ninh, trật tự; xây dựng, củng cố 1.269 Tổ Nhân dân tự quản phục vụ hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại khóm, ấp, khu dân cư và khu vực ven biển, trên biển.

      - Phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đấu tranh, tố giác tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, đặc biệt là thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được 32 cuộc, với 452 lượt người tham dự.

       - Phối hợp làm tốt công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ Quân sự, tham gia Công an nhân dân đạt 100% chỉ tiêu trên giao.

Kính thưa Đại hội!

      Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình phối hợp thực hiện Nghị định 03 của Chính phủ vẫn còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế đó là:

    - Công tác phối hợp giữa các đơn vị trong nắm, thu thập, tổng hợp, đánh giá tình hình, trao đổi, kiểm tra xác minh thông tin có lúc còn chậm, dẫn đến việc tham mưu đề xuất xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự có lúc chưa kịp thời.

    - Công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho Nhân dân trên địa bàn hiệu quả còn chưa cao, nhất là công tác tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác bất hợp pháp trên biển.

     - Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội có nơi, có thời điểm hiệu quả chưa cao.

     - Tình hình an ninh, trật tự trên biển có lúc còn diễn biến phức tạp, nhất là vào thời điểm khai thác sò giống trên biển (hàng trăm phương tiện tranh giành nhau khai thác từ cửa biển Gò Công đến cửa biển Mỹ Bình; các đối tượng hình sự, ma túy lợi dụng thời điểm này, hoạt động phức tạp).

       Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế nêu trên là do: Công tác phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn của 03 lực lượng từng lúc chưa nhịp nhàng, chặt chẽ; kinh phí, phương tiện phục vụ cho công tác tuần tra, kiểm soát trên biển còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

       Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế nêu trên, tôi xin đề ra một số giải pháp trọng tâm trong thời gian tới để thực hiện hiệu quả Nghị định 03 của Chính phủ, như sau:

       Một, chủ động phối hợp làm tốt công tác nắm tình hình, trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin, thống nhất đánh giá tình hình liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; kịp thời tham mưu, đề xuất Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện các giải pháp hiệu quả đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

      Hai, tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

       Ba, thường xuyên phối hợp thực hiện các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật; trong đó, đặc biệt chú ý tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, buôn lậu, tội phạm trên biển.

      Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên biển để kịp thời phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm về hình sự, ma túy, môi trường (khai thác bằng xung điện), buôn lậu nhằm ổn định tình hình lao động, sản xuất của ngư dân trên biển.

        Bốn, phối hợp tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về khai thác và đánh bắt thủy sản, trọng tâm là: Luật Thủy sản và các nghị định có liên quan; Chỉ thị số 689/CT-TTg ngày 18/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số biện pháp nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng tàu cá, ngư dân bị nước ngoài bắt, xử lý; Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ về quản lý người và phương tiện hoạt động trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam …

        Năm, phối hợp làm tốt công tác đào tạo, huấn luyện, diễn tập xử lý các tình huống phức tạp về quốc phòng, an ninh; nhất là, trong xử lý các tình huống phòng, chống khủng bố, biểu tình, gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn, bắc cóc con tin, phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ nhằm chủ động ứng phó khi có tình huống xảy ra.

        Sáu, phối hợp củng cố các Tổ tàu thuyền an toàn, Tổ tự quản an ninh, trật tự, Tổ Nhân dân tự quản bảo đảm hoạt động hiệu quả; kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

       Bảy, tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp hỗ trợ về kinh phí, phương tiện cho 03 lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng trong thực hiện Nghị định 03 của Chính phủ; nhất là, trang cấp về phương tiện đảm bảo tốt công tác tuần tra, kiểm soát trên biển.

      Tám, xây dựng hệ thống thông tin liên lạc thông suốt giữa 03 lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng phục vụ hiệu quả trong công tác phối hợp, hiệp đồng chiến đấu khi có vụ việc xảy ra.

Công an huyện Phú Tân