Với tầm quan trọng đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện thường xuyên nhắc nhở, tổ chức kiểm tra các đơn vị, nhất là đơn vị thực hiện chức năng lưu giữ nhiên liệu, quản lý vũ khí, trang thiết bị phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang. Qua đó, đôn đốc cán bộ, chiến sĩ có ý thức, trách nhiệm ngăn ngừa nguy cơ tiềm ẩn về cháy nổ. Để thực hiện có hiệu quả việc phòng, chống cháy nổ, cơ quan chức năng đã tham mưu, đề xuất những nội dung cần thiết.

        Trung tá Trần Văn Toàn, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện nhấn mạnh: Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, đơn vị xây dựng các phương án phòng cháy, chữa cháy, tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ luyện tập thường xuyên các phương án phòng cháy, chữa cháy. Bổ sung đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ phòng cháy, chữa cháy. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, tự kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy, chữa cháy đối với đơn vị.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện thường xuyên nhắc nhở, tổ chức kiểm tra các đơn vị, nhất là đơn vị thực hiện chức năng lưu giữ nhiên liệu, quản lý vũ khí

         Công tác phòng, chống cháy nổ luôn được đặt lên hàng đầu. Để đảm bảo tuyệt đối an toàn, đơn vị chú trọng việc xây dựng kế hoạch phòng, chống cháy nổ sát với đặc điểm, điều kiện công tác của đơn vị; thường xuyên kiểm tra, dọn dẹp các vật liệu dễ bắt lửa xung quanh nhà kho. Trước khi mùa mưa bắt đầu, hệ thống dây dẫn điện, cột thu lôi chống sét được kiểm tra, tu bổ để đảm bảo chỉ số an toàn. Tổ chức thường xuyên phương án luyện tập phòng, chống cháy nổ để cán bộ, chiến sĩ thuần thục các phương án sẵn sàng khi sự cố xảy ra. Ngoài ra, phương tiện, vật chất chữa cháy cũng được bổ sung đồng bộ, bố trí đúng nơi quy định, thuận tiện khi cần thiết phải sử dụng. Công việc này ngoài tác dụng thiết thực, còn giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

         Trung úy chuyên nghiệp Nguyễn Tấn Trường, Thủ kho Quân khí cho biết: “Khi được giao nhiệm vụ bản thân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đặc biệt là trong mùa nắng cần chú ý đến công tác phòng cháy, chữa cháy. Bản thân thường xuyên cùng đồng đội tiến hành phát quang, dọn dẹp và kiểm tra các thiết bị phòng cháy, chữa cháy, làm sao cho các dụng cụ ở điều kiện tốt nhất, đảm bảo sử dụng tốt nhất khi có tình huống cháy, nổ xảy ra”.

        Theo Đại úy Trần Văn Hận, Trưởng Ban Hậu cần - Kỹ thuật: “Cán bộ, chiến sĩ, nhân viên trong đơn vị luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phối hợp với địa phương tổ chức tuyên truyền để người dân thấy tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy cũng như tác hại nếu xảy ra cháy nổ. Bên cạnh đó, đơn vị đã trang bị đầy đủ tất cả phương tiện, dụng cụ chữa cháy, đảm bảo hoạt động tốt trong mọi tình huống. Công tác phòng cháy, chữa cháy ở đơn vị được thực hiện thường xuyên. Hàng ngày, hàng tuần, chúng tôi phải làm đúng theo quy định của ngành nhằm bảo đảm an toàn kho tàng của đơn vị quản lý. Ở khu vực xung quanh kho, đơn vị luôn tổ chức phát quang, dọn dẹp vệ sinh, trồng cây xanh theo đúng quy định nhằm tránh sự cháy lan từ ngoài vào”.

                                                                   Nguyễn Tấn Trường