Năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Tân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực công tác, tính đến nay đã có 10/11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, còn 01 chỉ tiêu chưa đánh giá (chờ tỉnh thẩm định). Trong đó, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản 55.070 tấn, đạt 92,5% kế hoạch, so cùng kỳ tăng 940 tấn; ước đến cuối năm đạt khoảng 60.200 tấn, đạt 101,2% kế hoạch; tỷ lệ che phủ rừng và cây phân tán chiếm 15% diện tích tự nhiên, đạt 100% Nghị quyết. Xây dựng được 60.409 mét lộ bê tông, đạt 172,6% kế hoạch; ban gạt được 50.617 mét lộ đất đen, đạt 101,2% kế hoạch; kè chống sạt lở được 89.161 mét, đạt 64% kế hoạch. Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 được 69 tỷ 697 triệu đồng, đạt 82,3%. Thu ngân sách Nhà nước được 37 tỷ 530 triệu đồng, đạt 101,4% Nghị quyết; ngân sách huyện được 342 tỷ 526 triệu đồng, đạt 109,7% kế hoạch. Chi ngân sách huyện được 330 tỷ 858 triệu đồng, đạt 105,9% kế hoạch. Huyện Phú Tân hiện có 66/75 ấp, khóm và 62 cơ quan đạt chuẩn văn hóa; 05 xã đạt chuẩn văn hóa xã nông thôn mới; 75/75 nhà văn hóa ấp, khóm được xây dựng cơ bản. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 88,6% dân số, bằng 104,2% Nghị quyết. Có 27/45 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đạt 60% tổng số trường trên địa bàn huyện (trong đó có 01 trường mức độ 2). Giải quyết việc làm cho 5.657 lao động, đạt 101% Nghị quyết, xuất khẩu lao động 17 người, đạt 42,5% chỉ tiêu tỉnh giao. Số hộ nghèo hiện còn 492 hộ, chiếm 1,98% tổng số hộ, giảm 263 hộ so với cùng kỳ; cận nghèo 596 hộ, chiếm 2,4% tổng số hộ, giảm 150 hộ so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 44 triệu đồng. Vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa đạt 102,5% kế hoạch (988,8 triệu đồng). Quỹ Vì người nghèo 14 tỷ 047 triệu đồng (tiền mặt 1 tỷ 455 triệu đồng). Xây dựng và bàn giao đưa vào sử dụng 35 căn nhà tình nghĩa. Vận động quỹ xây dựng nhà cho đảng viên gặp khó khăn về nhà ở được 1 tỷ 027 triệu đồng; đến nay đã hỗ trợ cho các xã, thị trấn và các phòng, ban, ngành huyện 24 căn (cất mới 18 căn, sửa chữa 6 căn), số tiền 940 triệu đồng, đã bàn giao 07 căn. Quốc phòng được đảm bảo, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác tiếp công dân, giải quyết yêu cầu, khiếu nại của công dân từng bước có chuyển biến tốt hơn; một số vụ khiếu nại phức tạp, tồn đọng kéo dài đã được giải quyết dứt điểm. Kết nạp mới 160 đảng viên, đạt 100% Nghị quyết, nâng tổng số đảng viên hiện có là 3.185 đảng viên.

         Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá về những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại; đồng thời đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí Dương Hoài Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủyv phát biểu khai mạc hội nghị

        Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII; là năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Vì vậy, Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 đã xác định 11 chỉ tiêu chủ yếu và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện với mức phấn đấu và quyết tâm chính trị cao nhất.

        Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Dương Hoài Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị các đồng chí Huyện ủy viên, các cấp ủy đảng, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nỗ lực, phát huy cao trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân, quyết tâm chỉ đạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 của Huyện ủy.

Cẩm Đà