Từ khi triển khai thực hiện hướng dẫn lập bản đồ, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, Ủy ban nhân dân huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo và tập trung chỉ đạo, quán triệt và triển khai sâu rộng đến các ngành, đoàn thể và các địa phương trong huyện, trong đó chỉ đạo các cơ quan thường trực, như Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ trong tham mưu triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh. Từ đó, nhân dân nắm bắt được nội dung, kịp thời cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ và nơi hy sinh chôn cất ban đầu, tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng của huyện và các địa phương rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và danh sách liệt sỹ. Theo thống kê, toàn huyện có 459 mộ liệt sỹ hy sinh ở các chiến trường trong các cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ và bảo vệ tổ quốc; 420 liệt sỹ có mộ đều chôn tại phần đất gia đình, 39 mộ chôn ở địa bàn ngoài huyện do thân nhân tự quy tập về nơi khác chôn cất. Và để đảm bảo xác minh chính xác thông tin liệt sỹ, Ban Chỉ đạo 515 của huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện, các xã, phối hợp làm tốt công tác thẩm định qua hồ sơ còn lưu trữ và cung cấp của người dân. Kết quả, toàn huyện nơi chôn cất ban đầu. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ, thảo luận đóng góp ý kiến và chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Quang cảnh buổi làm việc

       Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Trương Hoàng Khải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 huyện yêu cầu thời gian tới cơ quan thường trực cần phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và các địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ ý nghĩa chính trị của công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, tăng cường sự lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; tiếp tục triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp, đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn huyện.

Nguyễn Văn Tý