Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Trần Minh Huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm tra Đảng qua 70 năm xây dựng và trưởng thành. Phát huy truyền thống của ngành Kiểm tra Đảng, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phú Tân luôn thực hiện nghiêm túc theo Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy, đồng thời luôn thể hiện được tư tưởng chỉ đạo trong công tác kiểm tra, giám sát là: chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả. Hiện nay, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của huyện Phú Tân từ huyện đến cơ sở có gần 100 đồng chí, đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát luôn kịp thời, chính xác và công minh.

Bài: Huỳnh Luân

Ảnh: Hồng Nhị