Trong năm qua, được sự quan tâm của Huyện ủy, cùng với sự chỉ đạo kỳ quyết của Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện, sự phối hợp chỉ đạo của Đảng ủy các xã, thị trấn và sự cố gắng phấn đấu thực hiện nhiệm vụ của Hội Nông dân các xã, thị trấn. Kết quả, cuối năm đạt được những thành tích nổi bật đáng khích lệ trên tất cả các mặt phong trào của Hội. Với 23 chỉ tiêu của Tỉnh hội giao, thực hiện đạt và vượt 22 chỉ tiêu, còn 01 chỉ tiêu về tổ vay vốn ngân hàng chính sách - xã hội đạt gần 60%. Đặc biệt là công tác củng cố tổ chức hội thường xuyên được quan tâm, phát triển mới được 1.524 hội viên, nâng tổng số đến nay được 14.570 hội viên, cấp đổi thẻ mới được 1.389 thẻ, vượt chỉ tiêu trên giao. Qua kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng hoạt động có 8/9 cơ sở đạt vững mạnh, 1/9 cơ sở đạt khá. Thành lập mới 49 tổ hội nghề nghiệp, nâng tổng số có 90 tổ hội nghề nghiệp; Vận động nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân đầu năm đến nay được 500 triệu 840 ngàn đồng, tổng số đến nay 1 tỷ 920 triệu 695 ngàn đồng (Trong đó ngân sách huyện chuyển sang là 397 triệu đồng). Giải ngân được 23 dự án, có 295 hộ hội viên vay, với tổng số tiền 2 tỷ 810 triệu đồng (vốn huyện 18 dự án 1 tỷ 610 triệu đồng; vốn Trung ương 02 dự án 600 triệu đồng; vốn Tỉnh 03 dự án 600 triệu đồng.). Có trên 80% số dự án đạt hiệu quả, thu nhập bình quân mỗi hộ trừ chi phí còn lợi nhuận từ 50 triệu đồng/năm trở lên.

          Mỗi chi hội ấp, khóm đều xây dựng một mô hình dân vận khéo (mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến, nuôi cua, nuôi sò huyết, nuôi ốc len, mô hình trồng cây xanh, tham gia bảo vệ môi trường, ….). Có 75% mô hình đạt hiệu quả khá trở lên; giúp đỡ thoát hộ nghèo, cận nghèo được 42 hộ.

          Hội nghị được đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Minh Sỹ, Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy biểu dương những kết quả mà Hội Nông dân huyện chỉ đạo thực hiện đạt được trong năm 2019 và Hội Nông dân tỉnh đã công nhận danh hiệu “Đơn vị xuất sắc” trong tỉnh. Trong thời gian tới cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và cố gắng phấn đấu thực hiện tốt 20 chỉ tiêu tỉnh giao năm 2020; cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, nhất là công tác tuyên truyền, công tác củng cố tổ chức Hội, phát triển và duy trì số lượng, chất lượng hội viên; phát triển nguồn vận động gây quỹ hỗ trợ nông dân, xây dựng thêm nhiều dự án có hiệu quả mang tính đột phá, giúp nông dân phát triển sản xuất tăng thu nhập ổn định kinh tế gia đình. Bên cạnh đó, cần quan tâm vấn đề bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cán bộ, hội viên, nông dân; lắng nghe ý kiến đóng góp, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân để phản ánh với cấp có thẩm quyền kịp thời giải quyết.

Đ/c Nguyễn Thanh Phú, Chủ tịch Hội Nông dân phát biểu tại hội nghị

         Tại Hội nghị, còn trao tặng bằng khen của Hội Nông dân tỉnh cho 02 tập thể và 02 cá nhân, đồng thời Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen cho 01 tập thể và 03 cá nhân, Hội  Nông dân huyện tặng giấy khen cho 04 đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 09 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, 03 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ trong công tác hội và trong việc vận động đóng góp quỹ hỗ trợ nông dân năm 2019.

 

Kim Huệ