Tại điểm cầu huyện Phú Tân, đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Võ Thị Ngọc Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đồng chí Phạm Văn Diễn, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Trương Hoàng Khải, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Đại biểu Hội nghị là các ngành đoàn thể cấp huyện.

        Hội nghị đã triển khai quán triệt Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 06-5-2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn số 05/HD-MTTQ-BTT ngày 08-5-2020 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về việc giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Quang cảnh hội nghị

      Trên cơ sở đó, theo từng nhóm đối tượng được hỗ trợ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đưa ra 08 nội dung giám sát và hồ sơ giám sát cụ thể. Thời điểm giám sát, việc lập danh sách các đối tượng được hưởng chính sách, việc chi trả kinh phí hỗ trợ và giám sát sau khi hỗ trợ xong để kịp thời nắm bắt dư luận, phản ánh của nhân dân.

 Văn Vinh