Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Trung Kiệt, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy và đồng chí Hồng Trọng Nguồn, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện.

         Hội nghị Có hơn 80 đại biểu là bí thư, phó bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy; các đồng chí phó Ban Tuyên giáo xã, thị trấn Cái Đôi Vàm và các đồng chí giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm chức, báo cáo viên cấp huyện tham dự. Hội nghị đã đi sâu đánh giá tình hình công tác trong năm qua, đặc biệt là công tác tư tưởng, chính trị; công tác tham mưu; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và đề ra giải pháp để thực hiện trong thời gian tới ngày càng đạt hiệu quả cao hơn. Đồng thời, các tổ chức cơ sở đảng cũng phản ánh những thuận lợi, khó khăn trong triển khai thực hiện công tác ngành và triển khai thực hiện chuyên đề đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Nguyễn Trung Kiệt, UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

       Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh: Công tác Tuyên giáo và đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả, Ban Tuyên giáo các cấp tích cực và chủ động tham mưu cho các cấp ủy trong xây dựng văn bản, triển khai các chỉ thị, nghị quyết và chỉ đạo thực hiện các mặt công tác trên lĩnh vực ngành, đặc biệt là tham mưu thực hiện Chuyên đề năm 2019 mang lại nhiều kết quả thiết thực. Để thực hiện tốt hơn nữa công tác Tuyên giáo trong thời gian tới, đặc biệt là trong tình hình bùng nổ thông tin như hiện nay đòi hỏi phải quyết tâm nỗ lực phấn đấu quyết liệt hơn, chủ động, sáng tạo hơn trong thực hiện nhiệm vụ, để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, đặc biệt là việc tham mưu cho cấp ủy Đảng trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

 

                                                                            

                                                                                      Thu Tám