Các thanh niên được gọi khám đều phải kiểm tra các nội dung như: Đo chiều cao, cân nặng, tai-mũi-họng, răng-hàm-mặt, da liễu, huyết áp, kiểm tra thị lực...

        Để đạt được yêu cầu đề ra, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tham mưu giúp Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển chọn. Huy động sự vào cuộc tích cực cuả các ban, ngành đoàn thể, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, quản lý thanh niên trong độ tuổi. Đối với những thanh niên đi làm ăn xa, thường xuyên nắm tình hình, cùng gia đình tuyên truyền vận động con em về thực hiện nghĩa vụ quân sự đúng thời gian quy định. 

         Trong thời gian này, huyện nhà đặc biệt quan tâm chú trọng tới công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, như tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của thanh niên khi tham gia nghĩa vụ quân sự. Đặc biệt chú trọng những điểm mới của Luật Nghĩa vụ Quân sự sửa đổi như thời gian tại ngũ của hạ sỹ quan, binh sỹ tăng từ 18 tháng lên 24 tháng; đối với số công dân đã được tạm hoãn để tham gia học cao đẳng, đại học độ tuổi gọi nhập ngũ đến 27 tuổi… để mọi công dân được biết và nghiêm chỉnh chấp hành Luật Nghĩa vụ Quân sự. 

Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện tổ chức khám sức khỏe tuyển chọn gọi công nhân nhập ngũ năm 2020

      Trong đợt khám tuyển này, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác phối hợp chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để công tác khám tuyển đạt kết quả cao, đảm bảo yêu cầu đề ra. Tính đến ngày 13/12/2019, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã hoàn thành việc khám tuyển cho nam công dân trong độ tuổi nhập ngũ của 9/9 đơn vị theo kế hoạch đã đề ra.

 

Nguyễn Văn Tý