Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Huỳnh Hoàng Vân, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh; đồng chí Nguyễn Hoàng Tiếp, Phó Trưởng Ban Kiểm tra Hội Cựu Chiến binh tỉnh; đồng chí Huỳnh Công, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp huyện có liên quan cùng toàn thể Ban Chấp hành  huyện Hội và các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh các xã, thị trấn trong huyện.

         Hội nghị đánh giá sâu sát tình hình thuận lợi, khó khăn và kết quả hoạt động của Hội Cựu Chiến binh huyện năm 2019; xây dựng Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020, đề ra 10 chỉ tiêu chủ yếu của công tác Hội năm 2020. Các đại biểu tích cực tham gia thảo luận, bày tỏ sự thống nhất cao với đánh giá những kết quả đạt được và tồn tại hạn chế trong năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ công tác Hội năm 2020.

        Năm 2019, Hội Cựu Chiến binh các cấp trong huyện tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Cựu Chiến binh các cấp khóa VI (nhiệm kỳ 2017 - 2022), các cấp Hội bám sát Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, của Hội cấp trên và điều kiện, tình hình thực tế của địa phương để xây dựng kế hoạch phù hợp, từ đó tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng. Tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và Hội cấp trên cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, Hội Cựu Chiến binh huyện Phú Tân đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Cán bộ Hội các cấp và hội viên trong huyện phát huy mạnh mẽ bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tiên phong gương mẫu thực hiện các phong trào ở địa phương. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2019 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Vận động quỹ Hội được 594 triệu 380 ngàn đồng, lũy kế đến nay được 6 tỷ 214 triệu 995 ngàn đồng, quỹ phúc lợi và nấm mồ đồng đội được 263 triệu 945 ngàn đồng, đã hỗ trợ xây 85 nấm mồ đồng đội với số tiền 187 triệu đồng; vận động quỹ nhà đồng đội được 165 triệu 700 ngàn đồng, hỗ trợ xây dựng 9 căn, sửa chữa 15 căn nhà cho hội viên; vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa được 303 triệu 850 ngàn đồng, quỹ vì người nghèo 49 triệu 760 ngàn đồng, quỹ hỗ trợ nông dân trên 60 triệu đồng, quỹ phòng chống thiên tai được trên 73 triệu đồng. Trong năm, thoát được 8 hộ nghèo, hiện nay còn 7 hộ hội viên nghèo; xóa trắng thêm 6 chi hội và 2 cơ sở Hội không còn hộ hội viên nghèo; hiện nay, toàn huyện có 69/75 ấp, khóm và 6/9 xã, thị trấn không còn hộ hội viên nghèo. Kết quả đánh giá chất lượng năm 2019 có 2/9 Tổ chức cơ sở Hội “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 7/9 tổ chức cơ sở Hội “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

        Nhìn chung, Hội Cựu Chiến binh huyện Phú Tân hoàn thành tốt các nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy Đảng, Chính quyền, của Hội cấp trên và nhân dân.

          Tại  Hội Nghị, đồng chí Huỳnh Công - Phó Trưởng Ban Dân vân Huyện ủy và đồng chí Huỳnh Hoàng Vân - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Cà Mau biểu dương những kết quả đạt được của Hội Cựu chiến binh huyện Phú Tân trong năm qua; chỉ ra những tồn tại và nguyên nhân hạn chế, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội Cựu chiến binh năm 2020; tiếp tục phát huy mạnh mẽ bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", tiên phong, gương mẫu, tự lực, tự cường, tích cực tham gia công tác đền ơn, đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội, xóa nghèo bền vững và thực hiện các phong trào ở địa phương; giúp đỡ, dìu dắt thế hệ trẻ, xây dựng và nhân rộng kịp thời các mô hình Dân vận khéo và sản xuất, kinh doanh có hiệu quả cao … gắn với thực hiện việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đặc biệt là chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp.

         Tổng kết công tác Hội Cựu Chiến binh huyện Phú Tân năm 2019, Ban Thường vụ huyện Hội tặng Giấy khen cho 16 tập thể và 35 cá nhân, đề nghị Tỉnh Hội tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác Hội.

Ban Thường vụ huyện Hội tặng Giấy khen cho những cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc

        Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Phúc Nghiêm - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện nhấn mạnh: từng thành viên Ban Chấp hành huyện Hội, các tổ chức Hội và hội viên Cựu Chiến binh trong huyện tiếp tục phát huy mạnh mẽ bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, tiên phong, gương mẫu và phát huy tinh thần đoàn kết; quyết tâm phân đấu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” công tác Hội năm 2020, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương vững mạnh.

 

Tân Thành