Theo quy định của đợt kiểm tra thể lực, các quân nhân phải tham gia kiểm tra các nội dung theo quy định gồm: co tay xà đơn, xà kép, chạy 100 mét, nhảy xa…

          Qua kiểm tra 100% quân nhân đơn vị đều thực hiện khá tốt các nội dung, động tác kỹ thuật thuần thục, chuẩn xác.

quân nhân đơn vị đều thực hiện khá tốt các nội dung, động tác kỹ thuật thuần thục, chuẩn xác.

         Đợt kiểm tra nhằm đánh giá kết quả công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực cho bộ đội; làm cơ sở rút kinh nghiệm huấn luyện và có định hướng cho những năm tiếp theo.

 

                                                                                                                                                Nguyễn Văn Tý