Buổi Lễ giao nhận quân năm 2020 tại huyện diễn ra với không khí trang trọng, bảo đảm nhanh gọn, an toàn, chất lượng và đúng nghi lễ theo quy định của Bộ Quốc phòng.

        Phát biểu tại Lễ giao nhận quân, ông Võ Trường Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho biết: Sau lễ giao nhận quân mong rằng các thanh niên trúng tuyển Nghĩa vụ quân sự sẽ phát huy truyền thống quê hương, quân đội và gia đình lên đường hoàn thành tốt nghĩa vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội giao phó.

Đồng chí Võ Trường Giang Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trao quà cho các tân binh.

         Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện cũng mong muốn các gia đình có con em nhập ngũ thường xuyên liên hệ và phối hợp chặt chẽ với huyện, xã và các đơn vị để cùng động viên, giáo dục, giúp đỡ con em mình hoàn thành tốt nghĩa vụ, trách nhiệm với đất nước.

         Đại diện các đơn vị nhận quân đã thống nhất thường xuyên có sự liên hệ với địa phương và các gia đình có công dân nhập ngũ; kịp thời thông tin, trao đổi tình hình thực hiện nhiệm vụ của con em; đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để các chiến sĩ mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

        Tân binh Lê Văn Kha, xã Phú Tân đại diện cho 96 thanh niên của huyện lên đường nhập ngũ năm 2020, cho biết: Được khoác trên mình bộ quân phục của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng là niềm vinh dự, tự hào lớn với mỗi thanh niên. Về đơn vị mới, chúng tôi sẽ quyết tâm khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống quê hương, niềm tin yêu của cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình.

 

 

Nguyễn Văn Tý