Huyện Phú Tân hiện có gần  2.500 hội viên, sinh hoạt ở 75 chi hội. Để thực hiện hiệu quả phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, cán bộ, hội viên Cựu chiến binh huyện đã tích cực, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các cuộc vận động, phong trào của địa phương. Từ đó, phong trào hoạt động của Hội và ngày càng phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và xây dựng nông thôn.

      Nổi bật nhất là thi đua phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Với ý chí tự lực, tự cường của những người lính, Hội Cựu chiến binh huyện Phú Tân đã đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Cựu chiến binh đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế”. Từ đặc điểm, thế mạnh của từng địa phương, hội viên Hội Cựu chiến binh đã thực hiện các mô hình sản xuất đa canh như: nuôi tôm công nghiệp, quảng canh cải tiến, trồng cây ăn trái, hoa màu trên cùng đơn vị diện tích.

        Quán triệt và thực hiện lời dạy của Bác: “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua”. Từ đó, xuất hiện nhiều hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi có thu nhập từ 100 triệu đồng đến hàng tỷ đồng/năm.

        Ông Tô Ngọc Đẹp, hội viên cựu chiến binh ấp Đất Sét, xã Phú Thuận với mô hình sản xuất đa canh, mỗi năm thu nhập từ 300-400 triệu đồng.

        Nhiều mô hình giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo được các cấp hội chỉ đạo thực hiện tốt. Tiêu biểu như Hội cựu chiến binh xã Việt Thắng giúp nhau về cây con giống, xã Phú Tân xây cất nhà cho cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh xã Phú Mỹ xây dựng quỹ tiết kiệm, tương trợ nhau trong sản xuất. Từ đó, đã có nhiều hội viên Hội Cựu chiến binh được hỗ trợ vốn, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo.

        Đến nay, Hội Cựu chiến binh huyện Phú Tân vận động quỹ hội gần 6 tỷ đồng, đã giải quyết cho trên 1.600 hội viên vay xoay vòng làm kinh tế. Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh huyện ủy thác với ngân hàng chính sách xã hội huyện đầu tư cho các hội viên vay vốn trên 62 tỷ đồng.

         Nhiều hội viên đầu tư vào các mô hình như: nuôi tôm quảng canh cải tiến, chăn nuôi, trồng hoa màu đem lại hiệu quả cao, có nhiều hội viên thu nhập mỗi năm từ 30- 100 triệu đồng. Từ đó, tỷ lệ hội viên khá, giàu tăng lên đáng kể. Toàn huyện còn 14 hộ hội viên nghèo, chiếm 0,56% và 19 hộ cận nghèo, chiếm 0,76%. Có 4/9 cơ sở hội và 63/75 chi hội xóa trắng hộ nghèo trong hội viên.

        Thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, hội viên Hội Cựu chiến binh huyện Phú Tân còn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, tích cực vận động hội viên và nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Nổi bật như vận động nhân dân hiến đất, hiến cây, hiến kế, hiến công trong xây dựng và chỉnh trang nông thôn mới. Xây dựng tuyến đường nông thôn mới sáng- xanh - sạch - đẹp.

Cựu chiến binh Tô Ngọc Đẹp, ấp Đất Sét, xã Phú Thuận với mô hình sản xuất đa canh,

mỗi năm thu nhập trên 400 triệu đồng

        Hội viên Hội Cựu chiến binh trong huyện cũng phối hợp các ngành chức năng sửa chữa trên 96 ngàn mét lộ đất đen, 98 ngàn mét lộ bê tông, 28 cây cầu bê tông, 42 trụ sở văn hóa. Bên cạnh đó, có 8 hội viên hiến trên 24 ngàn mét vuông đất để xây dựng trường học và trụ sở văn hóa… giá trị tiền, vật chất, ngày công đóng góp trên 2,6 tỷ đồng.

        Hội Cựu chiến binh huyện Phú Tân còn vận động xây dựng 41 căn nhà “Tình đồng đội”. Trong đó, xây dựng mới 13 căn, mỗi căn trị giá từ 40-50 triệu đồng, số còn lại là hỗ trợ xây cất, mỗi căn được hỗ trợ từ 10-20 triệu đồng. Ông Lư Tùng Non, ấp Lê Năm, xã Rạch Chèo  được hỗ trợ xây nhà tình đồng đội chia sẽ “Tôi rất vui khi được hỗ trợ xây cất căn nhà này, tôi xin hứa sẽ cố gắng lao động, sản xuất, từng bước vươn lên trong cuộc sống”.

        Ông Hồ Công Định, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Phú Tân cho biết: “Hội Cựu chiến binh huyện Phú Tân sẽ tiếp tục triển khai phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh. Tạo điều kiện cho hội viên Hội Cựu chiến binh phát triển kinh tế, phát huy vai trò tích cực của hội trên các mặt đời sống xã hội, xứng đáng là một tổ chức, là chỗ dựa tin cậy của hội viên và nhân dân”.

                                                                                        Anh Phan