Sau nhiều vụ nuôi tôm công nghiệp thất bại, gia đình của đoàn viên Nguyễn Trung Vương , ấp Tân Điền A, xã Phú Tân, huyện Phú Tân hết sức khó khăn. Được Đoàn bộ huyện Phú Tân hỗ trợ 5 triệu đồng từ nguồn quỹ phát triển kinh tế của thanh niên, anh đầu tư vào thực hiện mô hình nuôi cá kèo trong đầm tôm công nghiệp bỏ trống.

       Với diện tích đầm hơn 1.200m2, anh thả hơn 100 ngàn con cá giống, sau vụ nuôi khoảng 5 tháng, anh thu hoạch hơn 1,8 tấn cá kèo thương phẩm, sau khi trừ chi phí, anh còn lời trên 100 triệu đồng. Trung bình một năm nuôi 02 vụ cá kèo, thu nhập khoảng 200 triệu đồng.

đoàn viên Nguyễn Trung Vương , ấp Tân Điền A, xã Phú Tân

        Theo anh Vương nuôi cá kèo trong đầm tôm công nghiệp tương đối dễ thực hiện. Phần lớn sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý môi trường và cho ăn 3 lần/ngày. Tuy nhiên, phải đảm bảo đủ nguồn thức ăn cho cá, không thiếu cũng không thừa, nếu thiếu cá kém phát triển, nếu thừa cá quá no sẽ có nguy cơ bị sình bụng chết.

          Nhận thấy mô hình nuôi cá kèo ổn định hơn về năng suất, giá cả và ít rủi ro, tỷ lệ đạt cao hơn nuôi tôm nghiệp, gia đình anh Vương hiện đang cải tạo thêm đầm tôm công nghiệp bỏ trống gần 2.000 m2 để nhân rộng mô hình.

          Nhờ nguồn vốn phát triển kinh tế trong đoàn viên, thanh niên và tính cần cù, siêng năng mà cuộc sống gia đình của đoàn viên Nguyễn Trung Vương, ấp Tân Điền A, xã Phú Tân giờ đã ổn định hơn. Đây là mô hình cần được nhân rộng trong thanh niên toàn huyện học tập, làm theo.

 

 Hồng Tươi