Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Số hiệu:

Số 185-KH/HU

Ngày ban hành:

07/08/2020

Loại văn bản:

Kế hoạch

Trích yếu:

Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủythực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27-9-2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Tập tin: