Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Số hiệu:

Số 184-KH/HU

Ngày ban hành:

07/08/2020

Loại văn bản:

Kế hoạch

Trích yếu:

Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Tập tin: