Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Số hiệu:

Số 170-KH/HU

Ngày ban hành:

02/03/2020

Loại văn bản:

Kế hoạch

Trích yếu:

Tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Văn kiện Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Tỉnh và Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Tập tin: