Đến dự và chỉ đạo tại Hội nghị có đồng chí Phan Thanh Giản, Huyện ủy viên Chánh Thanh tra huyện Phú Tân, Trưởng đoàn chỉ đạo các mặt công tác của xã; các đồng chí trong đoàn công tác của Huyện ủy; chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Minh Hải, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã; đồng chí Nghê Minh Hào, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Phạm Triều Thẳng, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy xã; Bí thư chi bộ trực thuộc; Trưởng ấp 6 ấp.

        Tại hội nghị, đại biểu cùng thảo luận đóng góp vào dự thảo các báo cáo; phản ánh những thuận lợi, khó khăn, đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện trong thời gian tới.

         Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Minh Hải, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy đánh giá cao và ghi nhận những kết quả mà xã đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ đạo tiếp tục vận động nhân dân tiếp tục thực hiện tốt các Chỉ thỉ số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25-7-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Nghị quyết số 03-NQ/ĐU, ngày 26-02-2019 của Đảng ủy "về việc phát động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân cải tạo vườn tạp trồng cây ăn trái, nuôi cá nước ngọt, nước lợ nhằm phát triển kinh tế tăng thu nhập cho hộ gia đình, trên địa bàn xã giai đoạn 2019-2020 định hướng đến năm 2025"; Kết luận số 02-KL/HU, ngày 13 -3-2012 của Huyện ủy Phú Tân.

         Nhân dịp này, Đảng ủy đã tặng giấy khen cho những tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019; những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác giảm nghèo năm 2019 theo Kết luận số 02-KL/HU của Huyện ủy Phú Tân.

Đảng ủy đã tặng giấy khen cho những tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

                                                             Đảng ủy xã Phú Mỹ