Mỗi căn hỗ trợ cất mới là 50 triệu, sửa chữa là 30 triệu đồng. Trung bình mỗi xã và thị trấn Cái Đôi Vàm đã được Ban Chỉ đạo của huyện phân bổ từ 2-3 căn cất mới, từ 4-6 căn sửa chữa. Trong đó, thị trấn Cái Đôi Vàm được phân bổ 3 căn (cất mới), Phú Tân 3 căn (cất mới), Rạch Chèo 3 căn (cất mới), Phú Thuận 3 căn (2 căn cất mới, 1 căn sửa chữa), Việt Khái 3 căn (cất mới), Phú Mỹ 3 căn (cất mới), Tân Hải 3 căn (cất mới), Tân Hưng Tây 3 căn (cất mới), Việt Thắng 6 căn (sửa chữa), Đảng bộ Công an, Đảng bộ Trung Tâm y tế, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, mỗi đơn vị 1 căn (cất mới).

Ảnh đồng chí Lê Văn Đen, Phó Bí thư Đảng ủy xã Phú Thuận trao Bảng Nhà Tình đồng chí cho đảng viên Trần Thanh Liêm, đảng viên sinh hoạt tại chi bộ ấp Rạch Láng, xã Phú Thuận

        Kết quả trên đã góp phần giải quyết khó khăn về nhà ở cho một số đảng viên trên địa bàn huyện, tạo điều kiện để đảng viên yên tâm cống hiến nhiều hơn cho xã hội. Phong trào có ý nghĩa to lớn thể hiện tinh thần đoàn kết, tình đồng chí yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Việc làm của mỗi đảng viên chính là một hành động thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

        Tiếp tục thực hiện Công văn số 755-CV/HU ngày 26-6-2018, Ban Tuyên giáo tham mưu Huyện ủy chỉ đạo các tổ chức cơ đảng trong huyện tăng cường chỉ đạo vận động phong trào thi đua thực hành tiết kiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tiến hành rà soát tình hình nhà ở của đảng viên, lắng nghe ý kiến của đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về thực hiện phong trào, qua đó đề xuất phương hướng thực hiện trong thời gian tới.

                                                                   Hồng Trọng Nguồn