Chủ trì của đồng chí Thượng tá Nguyễn Tấn Lực, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an huyện; lãnh đạo các Đội trực thuộc; đại diện lãnh đạo Công an các xã, thị trấn Cái Đôi Vàm cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Tấn Lực, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện phát biểu khai mạc Hội nghị

        Nội dung Hội nghị: Đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020 và đề ra phương hướng đẩy mạnh phong trào thi đua trong thời gian tới; đồng thời, biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020.

Đồng chí Thượng tá Lê Văn Dữ, Phó Trưởng Công an huyện tặng quà các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

giai đoạn 2015 - 2020

        Kết luận Hội nghị, đồng chí Thượng tá Nguyễn Tấn Lực đã biểu dương kết quả đạt được trong thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020 của cán bộ, chiến sĩ Công an trong huyện và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2020 - 2025.

Minh Nhiều