Đến thăm, Đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe các Mẹ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những hy sinh cao cả của các Mẹ vì độc lập, tự do của dân tộc; đồng thời, động viên các mẹ sống vui, sống khỏe để luôn là những tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu noi theo.

Các đồng chí Công an nhân dân đến thăm hỏi các Mẹ

      Đây là việc làm hết sức thiết thực, thể hiện được tinh thần“Uống nước nhớ nguồn”, tình cảm và trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân đối với sự hy sinh của các Mẹ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Lý Huynh