Thực hiện Kế hoạch số 156/KH-CAT-PV05 ngày 06/9/2019 của Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau về việc bồi dưỡng Công an xã bán chuyên trách năm 2019; từ ngày 07/10/2019 đến ngày 11/10/2019, Công an huyện Phú Tân đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Công an xã bán chuyên trách năm 2019 cho 102 học viên là lực lượng Công an xã bán chuyên trách đang công tác tại Công an các xã trên địa bàn huyện Phú Tân.

         Qua 05 ngày bồi dưỡng, các học viên tham gia được bổ sung những kiến thức nghiệp vụ cơ bản về quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh, trật tự; kiến thức pháp luật có liên quan trực tiếp đến công tác phân loại, tiếp nhận, giải quyết, xử lý các vụ việc ở cơ sở; công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác; đồng thời, các học viên còn được trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, những giải pháp thiết thực để tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở trong thời gian tới.

            Kết thúc lớp bồi dưỡng có 102/102 học viên được Giám đốc Công an tỉnh cấp Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Công an xã bán chuyên trách năm 2019.

Đồng chí Trung tá Nguyễn Minh Phụng, Phó trưởng Công an huyện Phú Tân phát biểu Bế giảng lớp bồi dưỡng           

Minh Nhiều