Chi hội Cựu chiến binh ấp Cái Đôi Nhỏ, xã Nguyễn Việt Khái có 30 hội viên sinh hoạt. Thực hiện phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu, Chi hội đã vận động cựu chiến binh trong ấp tập trung lao động, sản xuất phát triển kinh tế gia đình; tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; nhất là tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí nông thôn mới do địa phương phát động. Mỗi cán bộ, hội viên lựa chọn những mô hình, phần việc cụ thể phù hợp với khả năng của gia đình mình để đăng ký thực hiện và phấn đấu hoàn thành theo kế hoạch để tạo mô hình mẫu vận động mọi người xung quanh cùng chung tay thực hiện.

        Tinh thần đoàn kết và nhiệt huyết của Cựu chiến binh được thể hiện rõ hơn qua từng công trình, phần việc do tập thể phát động. Bất cứ việc gì dù khó khăn đến mấy các cựu chiến binh vẫn quyết tâm, có gắng làm hoàn thành. Cụ thể như việc trồng hàng rào cây xanh tạo cảnh quang môi trường góp phần xây dựng nông thôn mới; mặc dù điều kiện nắng hạn, đất bị nhiễm phèn mặn cây trồng không phát triển được, thế nhưng hội viên Hội Cựu chiến binh ở đây không bỏ cuộc mà vẫn kiên trì thực hiện. Đến nay, trên tuyến đường hơn một kilomet thuộc ấp Cái Đôi Nhỏ, xã Nguyễn Việt Khái đã được các cựu chiến binh phát dọn cây cỏ ven đường và thay vào đó là hàng cây dâm bụt mới vừa được trồng thẳng tắp. Dù tuổi đã cao nhưng rất miệt mài, hăng say lao động, với mong muốn góp chút sức của mình để xây dựng nông thôn ngày thêm tươi đẹp.

Cựu chiến binh ấp Cái Đôi Nhỏ tham gia trồng cây xanh ven tuyến đường lộ cấp IV về trung tâm xã Nguyễn Việt Khái

        Chi hội Cựu chiến binh ấp Cái Đôi Nhỏ còn vận động cán bộ, hội viên tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết, giúp nhau cùng phát triển; tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo; gương mẫu đi đầu trong thực hiện các phong trào do địa phương phát động,... Phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu đang góp phần nâng cao đời sống cho hội viên, thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, xây dựng chi hội ngày càng vững mạnh; tạo tiền đề để cựu chiến binh có nhiều đóng góp hơn nữa trong xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh ở địa phương.

Thúy Nga