Năm 2019, Đảng ủy, Chỉ huy Ban Chỉ huy quân sự huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang huyện thực hiện nghiêm túc các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Xây dựng, bổ sung hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu, hệ thống kế hoạch bảo đảm cho quyết tâm A; xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai, lụt bão và tổ chức hiệp đồng với các đơn vị Quân đội trên địa bàn huyện; xây dựng kế hoạch và chỉ đạo diễn tập, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã đạt kế hoạch chỉ tiêu trên giao.

          Tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện hoàn chỉnh kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ dân sự theo đúng kế hoạch. Tiến hành huấn luyện, luyện tập các nội dung học tập tại chức cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp theo đúng quy định; tham gia hội thi hội thao đạt loại khá. Quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, quy định về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật ở đơn vị, 100% quân nhân chấp hành và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao.

          Tham mưu với Huyện ủy, Hội đồng nhân sân, Ủy ban nhân dân, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện tổ chức lễ giao nhận tân binh bảo đảm trang trọng, đúng quy định; huyện đã giao đủ 82/82 thanh niên cho các đơn vị nhận quân. Tham mưu với UBND huyện tổ chức rà soát, miễn nhiệm, bổ nhiệm, phúc tra quân nhân dự bị biên chế cho các đơn vị phục vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu năm 2019 theo đúng quy định.

          Đơn vị quán triệt, học tập nghiêm Nghị quyết Trung ương (khóa XII); chỉ thị của Tỉnh ủy, Huyện ủy; Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh, huyện về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2019 và tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước trong năm.

Quang cảnh buổi làm việc

          Ban Chỉ huy quân sự huyện bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị; bảo đảm tốt vệ sinh phòng dịch, tổ chức vệ sinh doanh trại, bảo đảm quân số khỏe đạt 99,9%, không có dịch bệnh xảy ra; thường xuyên duy trì tốt hệ số vũ khí trang bị kỹ thuật, tổ chức 18 lượt kiểm tra tủ súng sẵn sàng chiến đấu của các xã, thị trấn; phối hợp với Công an huyện thu, gom vật liệu nổ trên địa bàn huyện.

          Kết luận buổi kiểm tra, Thượng tá Trần Tấn Kiệt đánh giá cao kết quả công tác quân sự - quốc phòng năm 2019 của Ban Chỉ huy quân sự huyện. Đồng chí đề nghị, trong những tháng còn lại của năm 2019, Ban Chỉ huy quân sự huyện cần tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với Công an và các cơ quan chức năng của huyện nắm tình hình địa bàn, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp xử trí kịp thời, hiệu quả, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật.

          Tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện thực hiện tốt công tác khám tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020, tiếp nhận quân nhân hoàn thành vào các hạng ngạch dự bị động viên theo quy định. Thực hiện nghiêm kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và các chi bộ. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ của lực lượng vũ trang huyện. Quản lý, bảo quản tốt vũ khí trang bị sẵn sàng chiến đấu của huyện và các xã, thị trấn, chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông.

 

                                                                             Nguyễn Văn Tý